"Jednou z cest, jak toho dosáhnout je například vyměnit jednorázové plastové kelímky na pivo a limonádu na zábavách za ty, které se dají používat vícekrát a dají se i vrátit organizátorům. Zástupci členských obcí Mikroregionu Voticko se domluvili a schválili výběr dodavatele vratných kelímků a boxů,“ připomněla Jana Měchurová, manažerka Mikroregionu Voticko.

Vybraným dodavatelem je společnost Nicknack, která obcím mokroregionu dodá letos celkem 11 350 kelímků o objemu 0,3 l a 26 300 o objemu 0,5 l. Součástí smlouvy je také dodávka 118 boxů s víkem. Celá transakce přijde obce mikroregionu na téměř 748 tisíc korun včetně DPH.

Samotné kelímky, za které účastníci akce zaplatí zálohu a po akci, po vrácení nádobky dostanou peníze zpět, budou opatřené klipem, z pevného a odolného plastu a stálým potiskem odolným proti omytí. Potisk by měl odolat i častému mytí v gastromyčkách.

„Starostové a starostky Mikroregionu Voticko vybrali ze dvou grafických návrhů variantu se znakem a názvem obce, doplněnou logem Mikroregionu Voticko a claimem votickovrací,“ uvedla Jana Měchurová.

Pro staromilce slovo claim znamená totéž co motto nebo slogan a jedná se o sousloví nebo větu, která se pojí s logem a spoluvytváří image či tvář společnosti nebo instituce. Díky tomu tak už letos v létě bude mít celkově tucet obcí mikroregionu k dispozici vlastní sadu vratných, omyvatelných kelímků.

„Jejich pořízení bylo v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů v mikroregionu Voticko - pořízení vratných kelímků a boxů spolufinancováno dotací z Operačního programu životního prostředí 2021+ ve výši téměř 621 tisíc korun včetně DPH,“ dodala Jana Měchurová.