Neodehrává se jen přímo ve Voticích, ale také v asi kilometr vzdálené lokalitě jižně od města. Tam se práce týkají vrtané studny s názvem Líštěnec I.

„Voda v tomto vrtu je kontaminovaná chlorovanýmu uhlovodíky,“ připomněla votická starostka Iva Malá.

Samotné práce na zprovoznění studny začaly na konci dubna předáním staveniště firmě Daich z Tábora. Ta vyhrála veřejnou zakázku města.

„Celková cena díla 16,9 milionu korun,“ potvrdila starostka s tím, že za peníze dojde nejen k výměně opotřebované vodovodní armatury, ale současně i ke stavební úpravě budovy vodojemu.

Díky tomu vznikne zcela nová úpravna vody u vrtu Líštěnec I. Jen díky tomu bude moci být voda z vrtu znovu napojena na votickou vodovodní síť a předávána odběratelům. Do ní se dostane z vodojemu, do kterého doteče z Líštěnce.

Obyvatelé by na dodávkách vody během připojování neměli podle starostky poznat, že k tomu dochází. Je totiž naplánované na dva dny.

„Práce se odehrají za plného provozu a k možnému omezení dodávky vody dojde jen mezi desátou večerní a šestou hodinou ráno,“ ujistila.

K výstavbě stálé úpravny vody u vrtu Líštěnec I, kde Votice požádali o dotaci, přistoupila radnice poté, co tam uspokojivě několik let fungovala dočasně umístěná kontejnerová úpravna vody.

Votice mají s kontaminací svých vodních zdrojů bohaté zkušenosti. Teprve loni se městu podařilo dotáhnout ke konci první etapu sanace skládky na Polském vrchu. Do tamního malého lomu totiž před zhruba půlstoletím někdo vyvážel po náklaďácích průmyslové jedy. Ty postupně prosakovaly zeminou až se dostaly do podzemní vody tohoto nejvydatnějšího votického zdroje.

Díky obnově zdroje Líštěnec I, který by měl být dokončený v letos říjnu, Votice mění etapizaci sanace zdroje na Polském vrchu.

„Nedojde k čerpání vody z tohoto vrtu na povrch a jejímu zasakování. Měli jsme totiž obavu ze snížení vydatnosti tohoto zdroje,“ dodala starostka.

I tam by jednou mohla vzniknou stálá úpravna vody.

Podle votického místostarosty Jiřího Slavíka bude mít město definitivní jistotu v dodávkách pitné vody až s vybudováním tranzitního vodovodu podél budoucí dálnice D3. „Není důležité, kolik bude přivedení této vody do města stát, ale to, že nepřestane v budoucnu téci,“ dodal.