Aktuálně Votice připravují výstavbu autobusové zastávky a chodníku od ní k potravinové firmě u silnice na Střelítov. Právě tam budou pak zastavovat autobusy jedoucí z Votic na vlakové nádraží. Na tuto akci podalo město žádost o dotaci do MAS Posázaví. „Pevně věřím, že se nám ji podaří získat,“ uvedl votický starosta Jiří Slavík.

Vzhledem k tomu, že Husovou ulicí vede krajská silnice II/121 zpracovává nyní Středočeský kraj projektovou dokumentaci na její rekonstrukci. Votice zase mají projekt na cyklistickou stezku s chodníkem k nádraží.

Nyní ale připravují majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků. Část pozemků patřila Ředitelství silnic a dálnic, které je muselo předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ten je pak bezúplatně převedl na město.

V současnosti Votice dokončují další převod pozemků a následně požádají o stavební povolení. „Pokud půjde vše hladce, máme v plánu stavět současně s krajem. Podobně, jako loni v Táborské ulici,“ dodal starosta.