Naopak. Přivodil mu jen hluboké vrásky na čele. Z pátku na sobotu se totiž jeho byt změnil v jedno velké bahniště.

„Nejprve k nám přijeli hasiči z Benešova, ale jelikož museli odjet k jinému případu, vystřídali je jejich kolegové z Bedrče, kteří od nás odjížděli někdy po druhé hodině ranní," přiblížil nezáviděníhodnou situaci Zbyněk Křivánek.

Vzhledem k tomu, že bylo veškeré vybavení domu zničené, vydal se důchodce na Městský úřad Benešov požádat o dočasné náhradní bydlení a finanční pomoc na nákup zničené lednice, pračky a elektrického sporáku.

„Dozvěděl jsem se totiž, že v takovýchto vyhrocených případech má město možnost vám poskytnout určitou částku, kterou vám může buď dát nebo alespoň půjčit. Ale nikdo se se mnou nechtěl bavit," postěžoval si senior. Jediné, co mu prý dali, byly papíry na náhradní ubytování na jedné z benešovských ubytoven. To ale Zbyněk Křivánek odmítl.

Jako opatrovník postižené manželky a psychicky nemocného syna se vydal nejprve na odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Tam se ale dekretu na provizorní bydlení a šeku na nákup nejnutnějšího vybavení domácnosti nedočkal. Vydal se tedy zkusit své štěstí na odbor rozvoje města a správy majetku. I tam ale nepochodil. Stejně jako u Českých drah, od kterých má drážní domek pronajatý. Ti údajně vše prohlédli, nafotili a sepsali s tím, že na rozhodnutí si musí Zbyněk Křivánek nějaký čas počkat.

„Shodou okolností jsem před chvílí s jednou kolegyní, kterou pan Křivánek oslovil mluvila, takže jsem s celou situací obeznámena. A rozhodně odmítám to, že by kdy pracovnice úřadu někoho nevyslyšely," uvedla místostarostka MěÚ Benešov Nataša Bruková.

Komunální politička připouští jediný nedostatek, a to, že město nemá k dispozici ubytovací kapacity, které by mohlo v takovýchto naléhavých případech využít. Samotné přidělování bytů se pak řídí předem nastavenými pravidly, která se musí striktně dodržovat. Protože v okamžiku, kdy udělá výjimku, přijde další prosebník, po něm zase někdo jiný, a za chvíli budou stát před radnicí zástupy žadatelů o přidělení bytu na počkání.

„Jediné, co můžeme pro pana Křivánka udělat, že jsme schopni mu sehnat ubytovnu, a v případě, že by se jednalo o skutečně mimořádnou situaci, přidělit mu mimo pořadník, než si dá domek do pořádku jednu místnost na Chudé Praze nebo na Flusárně. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o malometrážní byty, které mají navíc vodu na chodbě, nikdo se tam nehrne," přislíbila pomoc Nataša Bruková.