Byl u toho znovu také první kastelán tohoto zámku, Peter Rusnák. Neprovázel však v civilu nebo uniformě, jako jeho kolegové, nýbrž stylově, v renesančním obleku.

„Kostým jsem si za pět tisíc nechal ušít podle fotografie z Českého Krumlova,“ uvedl muž, který v době své aktivní služby v armádě pracoval právě na Komorním Hrádku. Díky své práci při mapování historie místa, má dokonce nově také v průjezdu při vstupu na hlavní nádvoří, keramickou plaketu. Vedle významných návštěvníků Komorního Hrádku, jakými byl například i prezident Václav Havel.

Rusnákovo vyprávění je jedním slovem fantastické! Tolik informací, které si o pozoruhodném místě vysoko nad řekou Sázavou sehnal, mu může závidět kdejaký kastelán i z daleko věhlasnějších památek. „Zájem o exkurzi je pořád obrovský,“ potvrdil kastelán o fenoménu, o nějž se sám významně zasloužil.

Návštěvníkům na schloss Kammerburg , jak se až do roku 1945, kvůli svým rakouským šlechtickým majitelům z rodu Khevenhüller-Metsch zámek nazýval, ukázal kastelán prakticky všechno, co šlo. S výjimkou nikterak zajímavého sklepení.

„Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti jsme tentokrát neukazovali kryptu, kde je uloženo srdce Jana Adolfa z Metche, který v roce 1733 koupil od posledního českého majitele Františka Josefa Jiřího hrabě z Valdštejna. Jsou tam i ostatky Marie Antonie Lichnovské, manželky pátého knížete Richarda Khevenhüllera,“ připomněl Rusnák.

Ten po odchodu do důchodu zůstává stále aktivní a na Komorní Hrádek se často vrací. Naprosto pravidelně je tam také při Dnech evropského dědictví provází ve šlechtickém kostýmu.

Vojáci kromě exkurze do historie ukázali na přilehlé zahradě také své nejnovější zbraně a dopravní prostředky.