„Voda je pitná bez závad a splňuje veškeré hygienické předpoklady,“ potvrdil Jiří Kymla, jednatel společnosti Kompag Votice.

Omezení užívání vody z městského vodovodu vyhlásila společnost Compag, která ve Voticích provozuje úpravnu pitné vody a městský vodovod. Omezení společnost vyhlásila prostřednictvím městského informačního kanálu na základě laboratorního rozboru vody.

Ilustrační foto
Veřejných toalet není dost, města je většinou dotují

V ní zkouška potvrdila přítomnost koliformních bakterií. Vodu je podle zprávy Compagu po převaření možné používat jako vodu pitnou. „Během dne budou ve městě rozestavěny cisterny s pitnou vodou,“ sděloval občanům prostřednictvím sms votický infokanál.  

Koliformníbakterie jsou podle otevřené encyklopedie Wikipedia gramnegativní nesporulující aerobní až fakultativně anaerobní tyčinky, které zkvašují laktózu na plyny, kyseliny a aldehydy. Tyto bakterie patří do čeledi Enterobacteriaceae, která obsahuje obligátní patogenní rody a druhy: Salmonella, Shigella, Yersinia, enterocolitica.  

Koliformníbakterie se obecně nevyznačují rezistencí vůči teplotám vyšším než 50° C a při pasterizačních teplotách vyšších než 72° C by měly spolehlivě devitalizovat. Bakterie E. coli uhynou při teplotě 56° C za 4 - 6 min, a při teplotě 60° C za 2 minuty.

#clanek|3212984#