Pouštění ledových krystalů do potrubí, které při průtoku strhávají usazeniny, přináší velké výhody. Není třeba vodovod odstavovat na delší dobu a metoda nevyžaduje ani výkopové práce. Jemná ledová tříšť je šetrná k potrubí a lze ji použít na různé materiály.

Proces čištění je relativně jednoduchý. Vybraný úsek správce sítě, v případě Benešova Vodohospodářská společnost (VHS), oddělí od zbytku sítě a na jednom konci přes hydrant do potrubí vtlačí ledovou tříšť s pěti procentní příměsí soli. Ta udržuje sypkost tříště a urychluje tání ledových krystalů. Tím snižuje nebezpečí poškození potrubí.

Tříšť tlak žene potrubím a strhává sedimenty z vnitřních stěn trubek. Na druhém konci úseku pak z hydrantu vytéká už jen znečištěná směs ledu a vody. „Celkově je tato nová metoda rychlá, šetrná, efektivní a je při ní zapotřebí až o polovinu méně vody než je tomu u běžného proplachování,“ dodal benešovský místostarosta Roman Tichovský.

VHS Benešov využila technologii k čištění celkem asi 260 metrů sítě s průměrem 100 milimetrů v benešovské Hrubínově ulici.

„Akce proběhla hladce, samotné čištění trvalo asi půl hodiny. Provozovatel je s výsledky čištění spokojený a předpokládá, že zásah přispěje k prodloužení životnosti zmíněného úseku sítě i ke zvýšení spokojenosti napojených obyvatel v dané lokalitě.V rámci této akce bylo využito uzavírky komunikací a byly zároveň vyměněny ovládací armatury na vodovodním řadu v křižovatkách, abychom maximálně omezili dopady na občany města," připomněl Roman Tichovský,

VHS čistilo potrubí také v Divišově, a to v délce přibližně dvou kilometrů. Potrubí měla průměr 150, 100 a 63 milimetrů. Práce proběhly tam, kde proplachy nejsou dostatečně účinné a realizace mechanického čištění by byla náročná. „Čištění zabralo asi čtyři a půl hodiny a výsledky byly velice uspokojivé. Pozitivní byla i zpětná vazba od napojených obyvatel, kteří potvrzují zlepšení senzorických vlastností dodané vody," uvedla Vodohospodářská společnost Benešov.