První oficiální akcí pak bude 24. listopadu patnáctá Středočeská Mrkvová konference k environmentální výchově.

„Expozice je koncipována tak, aby návštěvníky učila prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování," uvedla Kateřina Zemanová z Českého svazu ochránců přírody Vlašim, který je investorem a budoucím provozovatelem návštěvnického střediska Vodní dům v Hulicích.

V domě bude i několik akvárií

Součástí výstavy bude několik akvárií, z výstavní síně povede průhled rovnou do expoziční nádrže, kterým budou návštěvníci moci pozorovat vodní rostliny a ryby, jakoby se skutečně dívali na dno Želivky. Důležitou roli budou v rámci expozice hrát zvuky přírody, které budou návštěvníci sami ovládat. V atriu

Vodního domu pak budou pomůcky pro hrátky s vodou, které dětem i dospělým umožní prozkoumat její fyzikální vlastnosti.

„Jednou stránkou expozice bude voda jako životní prostředí malých vodních organismů, které pouhým okem nevidíme, vodních zvířat a rostlin. Druhá polovina expozice se týká koloběhu vody v přírodě a vody jako nezbytné podmínky života. Prezentována bude také historie vodní nádrže Želivka, která poskytuje pitnou vodu Praze i desítkám dalších měst a obcí," přiblížila Vodní dům Kateřina Zemanová s tím, že prohlídka bude pokračovat i v exteriéru.

Vlastní budovu návštěvnického centra obklopuje asi hektarový venkovní areál s expoziční nádrží, mokřadem či skalkou z typické místní horniny hadce. Tímto areálem bude návštěvníky provázet naučná stezka.

Stavba upoutá už svým vzhledem

Vodní dům upoutává pozornost již zvenčí svým výjimečným architektonickým pojetím. Jeho výsledná podoba vzešla z architektonické soutěže vyhlášené Českým svazem ochránců přírody. Jedná se o minimalistickou budovu s obkladem z místních přírodních materiálů, částečně zapuštěnou do terénu a nenarušující tedy okolní volnou krajinu. Její provoz bude nízkoenergetický.

Své služby chce Vodní dům poskytovat všem typům návštěvníků. Turistům, dětem ze škol a školek, kterým nabídne výukové programy, i firmám, které si mohou prostory pronajmout pro své akce.

Programy budou určeny pro každého

„Naše programy pro školy budou určeny všem věkovým kategoriím. Žáci se do výuky aktivně zapojí díky využití interaktivních prvků, které zprostředkují přímý kontakt s expozicí. Během výukových programů se děti promění v kapičky vody, dospějí z pulců v žáby, stanou se z nich malí badatelé i experti na krajinotvorbu," vysvětlila Kateřina Zemanová, která ekologické výukové programy ve Vodním domě povede.