Vodáci si absenci na Sázavě mohou vynahradit v neděli 12. dubna v Sedlčanech, kde se už po 21. uskuteční tradiční velikonoční akce, splutí potoku Mastník od mostu u jezu nedaleko fotbalového stadionu do Radíče.
V plavbě bude možné pokračovat až do vzdutí Slapské přehrady, ovšem již pouze na vlastní nebezpečí.
Dostatečný průtok bude zajištěný pouštěním vody z vodního díla Sedlčany, ale hrázný přiškrtí stavidlo úderem 12 hodin a poté už nebude moci žádné další plavidlo na vodu. Trasa Sedlčany - Radíč je dlouhá deset kilometrů a v případě, že se vodáci rozhodnou pokračovat až k Vltavě, čeká je ještě pět kilometrů navíc.
Obtížnost terénu je hodnocená jako WW I-II s jednou pěknou kaskádkou v Radíči.
Prezentace posádek se uskuteční na Boží hod velikonoční od 8 hodin u jezu v Sedlčanech. Jako lodní lístek zaplatí vodomilové šupinou, kterou představuje dvacetikoruna. Start je naplánovaný na 9. hodinu.
Zájemci bez lodě si budou moci zapůjčit kanoi Samba 4.5 včetně pádel a vest. Je vhodné si je včas zarezervovat Cena kompletu pro dvě osoby je 200 korun a pořadatelé během plavby zajistí občerstvení.