Ta je sice kvalitní už nyní, ale její úprava naráží na technické limity. Do jezera s 309 miliony kubíky vody se dostávají ze zemědělské výroby pesticidy, hormony a také fosfor z pracích přípravků. A právě tyto nebezpečné látky, by se už k lidem, i těm z Benešovska, po roce 2020 dostávat neměly. „Že ve vodě jsou pesticidy, je jen důkazem české státní zemědělské politiky,“ tvrdí zakladatel Ochrany Fauny ČR Pavel Křížek. „Všude na polích je řepka, kukuřice a průmyslové traviny, které se chemicky ošetřují,“ řekl známý ochránce přírody.

Územní rozhodnutí určuje nejen umístění haly, ale také je z něj zřejmé, že zatím nic nebrání tomu, aby modernizace ÚVŽ pokračovala podle plánu. Ten stanoví, že lepší voda poteče z údolní nádrže Švihov, jak se přehrada u Soutic jmenuje, už zhruba za tři roky. „Díky tomu jsme už požádali i o stavební povolení,“ připomněl Josef Parkán, generální ředitel Úpravny vody Želivka. Ta je také investorem díla v hodnotě 1,24 miliardy korun. Stavební povolení by měl investor získat ještě nyní, v létě. Pak bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele a soutěžit by se mělo letos na podzim. Stavět by se mělo začít už ve druhé polovině roku 2018.

Zatím ale není vyřešena otázka spolufinancování, protože dosud nebyl ani vyhlášen dotační titul. To se stane na podzim a přihlášky budou žadatelé evropským fondům předkládat do ledna 2018. Pokud investor získá plnou podporu, zaplatí fondy 60 procent uznatelných nákladů. „Vodu ze Želivky pijeme i ve Vlašimi a nedám na ni dopustit. Je výborná už teď. Kam se na ni hrabe voda ve Vídni,“ potvrdil z vlastních zkušeností vlašimský patriot Josef Setnička.

Dosud se voda v ÚVŽ čistí v halách s 56 velkými pískovými filtry, dezinfikuje ozonem a upravuje vápenným hydrátem. Na cestě ke spotřebitelům pak i plynným chlorem. Ale už na vstupu do úpravny vodu prověřují v akváriích živí pstruzi.

Granulované aktivní uhlí, přes nějž voda poteče, bude pohlcovat i výš uvedené nebezpečné látky. Ovšem ne do nekonečna. „Během procesu se musí sledovat takzvaná vyčerpanost uhlí. Pokud dosáhne určité míry, musí být reaktivováno. Uhlí se odveze k obnovení jeho vlastností a pak putuje zpátky do úpravny, kde slouží zase několik let,“ dodal generální ředitel Josef Parkán a připomněl ještě, že v nové hale bude takového materiálu přes 1000 tun a k reaktivaci poputuje do zahraničí.

Nová technologie se také promítne do ceny vody. Jak moc, není jasné. Majoritním akcionářem ÚVŽ je Praha s více než 90 procenty akcií. Zbytek drží dalších 63 obcí.

Údolní nádrž Švihov vnikla v letech 1965 až 1972 a muselo kvůli ní ustoupit několik obcí. Nejznámější, Dolní Kralovice. Z tamní úpravny vody kapalina teče samospádem obrovským potrubím až do vodojemu v Jesenici u Prahy, který má kapacitu 200 tisíc kubíků. Úpravna vody Želivka je největší v Česku a je schopny dodávat až sedm kubíků pitné vody za sekundu. Želivskou vodu pijí Pražané a také obyvatelé ze středních Čech a kraje Vysočina.