„I tak bude mít Benešov cenu vody stále pod cenou například Týnce nad Sázavou,“ upozornil místostarosta Benešova Roman Tichovský s tím, že vedení města neschvaluje cenu vody, ale výši nájemného, které za užívání sítě vodovodního a kanalizačního potrubí účtuje Vodohospodářské společnosti (VHS) Benešov.

Pro rok 2022 bude cena nájemného stejná jako letos. Vodohospodářská společnost tak městu zaplatí za užívání jeho zařízení 23 milionů. „Voda se i bez zvýšení nájemného zvýší zhruba o čtyři procenta. Právě proto, že jsme nechtěli, aby to bylo více, nezvýšili jsme nájemné,“ potvrdil místostarosta.

Za zdražováním tak stojí rostoucí ceny energií a surovin. Výpočet konečné ceny vody pro odběratele z Benešova nejvíc ovlivňuje její nákupní cena. Surovina dodávaná z Úpravny vody Želivka totiž cenově také nezamrzá v letošních cenách.

V současnosti je také v jednání vznik svazku obcí, který koupí polovinu společnosti VHS. Kolik obcí z těch dvaadvaceti, jimž VHS zajišťuje dodávku pitné vody nakonec do společenství vstoupí, by mělo být jasné na konci roku. Jednou z nesporných výhod, kterou tyto obce budou moci využívat, bude možnost spolurozhodování o infrastruktuře, kterou VHS provozuje.

„Svazek vznikne, byť by v něm měly být jen Benešov a Vlašim,“ ujistil benešovský místostarosta s tím, že nyní už jsou připraveny i stanovy svazku, včetně smluv.

Se vznikem svazku je nabíledni, že cena pitné vody bude časem pro všechny odběratele stejná.