Stezka je vybavena také několika herními prvky pro děti. V sobotu se otevření stezky s devíti informačními tabulemi zúčastnila zhruba čtyřicítka zájemců.

„Po slavnostním zahájení provozu stezky a spuštění internetové aplikace ke geocashingu, se většina z účastníků akce vydala na komentovanou procházka po trase stezky," připomněl Daniel Povolný, předseda Vlastivědného klubu města Týnec nad Sázavou a okolí.

U každého ze zastavení se účastníci procházky dozvěděli od autorů historických a přírodovědných textů leccos zajímavého o městě a jeho okolí.

Investorem akce v hodnotě 1,4 milionu korun je Týnec a Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí.