„Financování tohoto rozdílu bylo tvořeno zapojením zůstatků na účtech, což byly převážně nečerpané úvěry z dotovaných akcí předchozích období, například zateplení polikliniky, dokončení napojení Boliny a Bolinky na vodohospodářskou infrastrukturu a standardizace sociálně právní ochrany. Dále byly zapojeny přebytky na běžných účtech ve výši přes šest milionu korun," informoval předseda finančního výboru Radovan Cáder s tím, že celkové zadlužení města činilo ke konci loňského roku téměř dvaasedmdesát milionů.

„Tento úvěrový dluh při ročních splátkách představuje zadlužení na pět a půl roku, kdy budou úvěry splaceny. Úrok se pohybuje pod jedním procentem, což je takřka bezúročná půjčka," vysvětlil vlašimský starosta Luděk Jeništa.
V rámci závěrečného účtu bylo zveřejněno také hospodaření třinácti příspěvkových organizací města.

Vlašimská radnice na jejich provoz loni poskytla z rozpočtu necelých pětadvacet milionů korun.

„Jedenáct organizací skončilo s kladným výsledkem hospodaření, dvě se záporným. Rozdíly do mínusu byly vyrovnány zapojením rezervních fondů těchto organizací," upřesnil Radovan Cáder.¨


Obchodní společnost města, Vlašimské městské lesy, vykázaly v minulém roce třísettisícový zisk, Technické služby Vlašim se naopak propadly do šestisettisícové ztráty. Závěrečný účet i účetní závěrka prošly kontrolou nezávislé auditorské společnosti, která nezjistila žádné nedostatky a hospodaření radnice je v souladu s účetními předpisy.

KAREL CHLUMEC