Díky tomu budou moci porovnávat své přednosti s vrstevníky z dalších škol z celého Středočeského kraje. „Výchozím bodem celého klání však bylo školní kolo, v němž soutěžili žáci jako jednotlivci prostřednictvím online soutěžního systému,“ připomněl učitel z OA Vlašim Tomáš Lichtenberg.

Šest nejlepších žáků získalo diplomy a stalo se také členy školního družstva, které pak do kraje vybojovalo postup v rámci okresu Benešov. „Konkrétně to byli Eliška Žížalová z 1. C, Aneta Zemanová, Sára Majstrová, David Sebastian Pastorek a Kateřina Svobodová ze 3. C a David Naňák ze 3. A,“ vyjmenoval kantor nejúspěšnější žáky.

Krajská kola soutěže se uskuteční od pondělí 22. do středy 31. března formou setkání na Microsoft Teams, která budou zahrnuta do celosvětové akce Global Money Week.

„Setkání bude obsahovat znalostní test, který bude pro všechny stejný a kreativní úkol na téma Jak byste se chtěli učit o financích u vás na škole? Ten si týmy v předstihu připraví doma a zašlou pořadatelům,“ uvedla koordinátorka soutěže na OA Vlašim Jitka Jánošíková s tím, že v celkovém hodnocení krajského kola bude mít tento kreativní úkol váhu pětiny z celkového počtu přidělovaných bodů a je možné jej odevzdat jako prezentaci nebo video či audio.

Příspěvky žáků bude hodnotit odborná porota, v níž zasednou i zástupci Ministerstva financí. Ti také nad rámec soutěže vyhodnotí nejzajímavější příspěvek, které odmění věcným darem. Celkově se však bude hodnotit originalita, inovativnost, zpracování a dobré nápady, které mohou inspirovat učitele, odborníky i organizátory soutěže.