Kontejnery určené na objemný odpad, vánoční stromky a směsný komunální odpad z období Vánoc, například obaly z dárků, stojí například na parkovištích v Zámecké a Dolnokralovické ulici nebo na třech už dříve využívaných místech, v ulicích Prokopově, Jana Masaryka a Bohuslava Martinů, také na sídlištích Obora a Sever.

Ne všechny obyvatele rozmístění kontejnerů potěšilo. Na facebookové stránce Vlašimi to dala najevo například diskutující Ludmila Třísková, která postrádala kontejnery do dosah Trocnovské nebo v přilehlých ulicích.

Do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad, třeba autobaterie, lednice, televize, chemikálie, zbytky barev nebo oleje.