Táborníci mezi sedmým a patnáctým rokem věku sice nespali ve stanech v přírodě, ale i tak se každý den vraceli domů nabiti čerstvými dojmy, které zažili společně se svými kamarády.

„Protože zájem o účast v příměstském táboře byl veliká a přesáhla kapacitu jednoho turnusu, přistoupili jsme k jedinému možnému řešení a uspořádali turnusy dva," objasnil změnu v organizaci příměstského tábora jeho hlavní vedoucí Jiří Pavelka.

Na šedesátku účastníků tábora čekal během týdne tematicky zaměřený program na zvířata, a to nejen ta z volné přírody, ale i na zvířata chovaná soukromými zemědělci na farmách. Mimo tradiční program tábora, kterým je krmení a přímý kontakt s chovanými zvířaty v paraZOO nebo vypouštění zvířat do volné přírody v areálu záchranné stanice pro živočichy, čekaly na děti exkurze do okolí Vlašimi.

„V rámci nich si děti vyzkoušely například dojení krávy a koz, vaření v přírodě, pečení chleba v peci nebo poznaly svět z koňského hřbetu," přiblížil program táborový vedoucí Jiří Pavelka.
KAREL CHLUMEC