Odstranit nebo výrazně zmírnit dopravní problémy na křižovatce u Kozla chce do budoucna vlašimská radnice. Místo křížení dvou frekventovaných silnic je známo svou malou propustností zejména při odbočování doleva směrem od Benešova na Kladruby. Na křižovatce se v dopravních špičkách tvoří dlouhé kolony automobilů. Vedení města je přesvědčeno, že dopravě v této okrajové části Vlašimi by pomohlo vyřešit průjezd zbudováním dalšího kruhového objezdu.
„Jedná se o komunikaci druhé třídy, tedy v majetku kraje. Přesto proběhla jednání a my jsme byli vyzváni k přípravě dopravního opatření,“ uvedl starosta Vlašimi Luděk Jeništa s tím, že již vznikla konkrétní studie, která zohledňuje některé požadavky dotčených osob a subjektů.
Studie například počítá s tím, že ze Žižkova náměstí by se mělo vyjíždět přímo z kruhového objezdu. „Chceme projekt dotáhnout do podoby dokumentace ke stavebnímu povolení a dále pak jednat s krajem o jeho uskutečnění,“ doplnil Jeništa. který stavbu zatím nemá zahrnutou v investičních plánech a vše je teprve ve stádiu úvodních jednání. Kraj s projektem rekonstrukci silnice č 112 od Červených Vršků v Benešově až k vlašimské křižovatce u Kozla sice počítá, ale hranicí je právě vyústění problematické křižovatky. „Jednání se týkají toho, zda bude křižovatka řešena ještě v rámci tohoto projektu nebo samostatně,“ říká Zdeněk vedoucí odboru MÚ Vlašim Dvořák .
Zda požadavek MěÚ Vlašim vyřešit plynulost dopravy na křižovatce u Kozla kruhovým objezdem krajský úřad akceptuje, zůstává stále otázkou dalších jednání a investičních plánů krajského rozpočtu pro příští rok. Návrhem vedení města se budou zabývat krajští radní. Vlašimská radnice nabízí spolupráci při přípravě a pomoc při řešení vlastnických vztahů u eventuálně dotčených pozemků.

KAREL CHLUMEC