Nyní se ještě čeká, až ČEZ provede přeložku svého zařízení. „Rekonstrukci mostku bude možné zahájit v březnu roku 2018,“ uvedla Helena Frintová z oddělení PR a komunikace Krajského úřadu Středočeského kraje. Mostek, který je veden přes Borecký potok, je totiž v působnosti kraje, stejně tak rekonstrukce.

S opravou mostku se ale uzavře výjezd z Vlašimi na dálnici D1, tedy i cesta do Pavlovic, Kladrub a jiných obcí. Bude znemožněn hladký průjezd nejen integrovanému záchrannému systému, veřejné dopravě, ale i řidičům osobních a nákladních automobilů. A toho se děsí také pavlovický starosta Jan Dufala.

„Tento problém se dotkne všech našich občanů, neboť naše vazby na Vlašim jsou součástí života obce. Ve Vlašimi nakupujeme všechny potraviny, jezdíme do práce, naše děti zde chodí do škol, máme zde i své lékaře,“ podotkl starosta Jan Dufala.Uzavírka mostku je plánovaná na 26 týdnů, jak prozradila krajská tisková mluvčí. „Kromě rekonstrukce mostku, zde musí být provedeny přeložky zařízení v majetku ČEZ, České telekomunikační infrastruktury a přeložka veřejného osvětlení. Dále zde bude vybudována provizorní lávka pro pěší,“ dodala. Nejnižší nabídka na projekt byla podána v částce 7 876 525, 76 korun i s DPH.

To výstavba kruhové křižovatky v ulici Riegrova a třídy Politických vězňů, u obchodního domu Billa, by pro řidiče nemusela být tolik tristní.

„Průjezdnost by měla být zachována. I přesto, že kvůli výstavbě a opravám budou muset být provedeny velké terénní úpravy, hloubat se bude i třímetrová jáma. Musí se proto vše vyřešit tak, aby byli v bezpečí řidiči, chodci i dělníci,“ řekl Zdeněk Dvořák, vedoucí hospodářského a investičního odboru města Vlašim.

Začátek projektu je naplánován taktéž na začátek příštího roku. Úplně hotovo by mělo být ke konci léta. 1. září by tak podle slov Zdeňka Dvořáka, měla být křižovatka dokončená.„Středočeský kraj financuje převážnou část projektu. Komunikace, na které se křižovatka nachází, je v majetku kraje. Ve financování města zůstávají záležitosti, které jsou v jeho majetku,“ dokončila Helena Frintová z krajského úřadu.

Přibližně kraj vyjde oprava křižovatky na asi 20 milionů, za městem půjde asi 5 milionů. „Projekt hradí kraj z větší částí z dotace, město však má finance jen z rozpočtu,“ vyjádřil se Zdeněk Dvořák. Vlašim tak v rámci rekonstrukce křižovatky zvelebí chodníky, zeleň, veřejné osvětlení i autobusové zastávky. Středočeský kraj bude řešit jen komunikace. Vlašim se ale bude podílet také na překládkách sítí.

Oba dva projekty jsou v plánu již několik let. Rok 2018 by tak měl být konečně završením všech dlouhých jednání a příprav.

Výstavba kruhového objezdu Od výstavby kruhového objezdu si město Vlašim slibuje zkapacitnění průjezdu křižovatkou. Při hustším provozu se totiž mnohdy stává, že dosavadní křižovatka dopravě nestačí. Při rekonstrukci by měl vzniknout i přímý vjezd na Žižkovo náměstí, přímo z kruhového objezdu. Mimo kruhový objezd by měla být také vedena jedna komunikace, která by řidiče navedla přímo na dálnici D1 tak, aby nemuseli projíždět samotným objezdem. Tím by se mu odlehčilo. Jelikož není ve výhledu, že by měla Vlašim silniční obchvat, křížení těchto dvou silnic je pro město klíčové. Kvůli tomu, aby byl kruhový objezd větší než nynější křižovatka, se musely řešit výkupy přilehlých pozemků, které vlastnila německé firma provozující nedaleký obchodní dům Billa. Nyní jsou již pozemky vykoupené, i když to ze začátku byl nejzásadnější problém před zahájením projektu.