Není tajemstvím ani za hranicemi regionu či kraje, že vlašimská radnice zná recept na to, jak získat peníze z evropských fondů.
Mnozí si ale kladou otázku, zdá další plánovací období bude pro město pod Blaníkem stejně úspěšné, jako předchozí. Během posledních tří let posílily různé dotace Evropské unie prostřednictvím projektů Vlašim o sedmdesát milionů korun, což je zhruba třetina ročního rozpočtu města. Při tom spoluúčast města na investicích v těchto projektech tvořila dvaadvacet milionů korun.
„Největší investiční akci představuje právě dokončené autobusové a vlakové nádraží, další projekt dal vzniknout několika novým dětský hřištím či sportovištím u mateřských a základních škol, již dva roky je v provozu spolkový dům, probíhá již druhá fáze rekonstrukce unikátního vlašimského zámeckého parku,“ připomíná manažer projektů v cestovním ruchu Petr Zapletal ze sdružení Podblanickem, které se také na většině projektů spolupodílelo.
Dobré jméno, které si při získávání dotací v celorepublikové konkurenci Vlašim získala, nechce nechat ladem ani vlašimský starosta Luděk Jeništa. „Postupně se nám daří s evropskými dotacemi efektivně nakládat a proto se zase díváme dál a připravujeme další projekty, s nimiž se chceme znovu ucházet o dotace z evropských fondů. Právě dokončujeme projektové dokumentace na revitalizaci městského centra, které bylo v našem městě výjimečně postiženo zásahy socialistických inženýrů minulého režimu,“ prozradil vlašimský starosta s tím, že vedení města tak chce do budoucna zajistit lidem důstojné městské centrum i v návaznosti na stále navštěvovanější zámek a zámecký park.
Zástupcům některých měst vrtá hlavou, jak to vlašimští dělají, že jsou při získávání dotací z evropských titulů úspěšnější než leckterá krajská města. Recept na úspěch má každý ve svých rukou. „Důvodem je kvalitní a dlouhodobá příprava, nastavená struktura úřadu i dlouhodobá spolupráce se zkušenými externími zpracovateli,“ uvedl Luděk Jeništa a ujistil, že v tomto trendu kvalitních projektů bude Vlašim nadále pokračovat.

Jiří Hrnčíř