„Celková částka dotací na tyto projekty činí přes 6,1 milionu korun a pomůže investicím do zemědělských technologií, rekonstrukci hasičáren a setkávacích místností, ale i na nové vybavení pro školní vzdělávání a spolkovou činnost,“ uvedla za místní akční skupinu Hana Bohatová s tím, že úspěšné žadatele určil 14. května Výbor MAS Blaník.

Program byl rozdělen do dvou oblastí. V rámci oblasti s názvem Zemědělství živí venkov bude moci desítka vybraných žadatelů uskutečnit projekty zaměřené na nové technologie. MAS tentokrát podpořila několik ekologických zemědělců i začínajících farem s méně obvyklým výrobním zaměřením. „Šlo o pěstování černého bezu, chov ovcí či slepic nebo pěstování zeleniny a bylinek. Celková podpora na tyto projekty je přes 2,5 milionu korun,“ doplnila Bohatová.

Peníze pomohou i hasičům

Pro oblast s názvem Na venkově to žije pak MAS vyčlenila částku téměř 3,6 milionu korun, o kterou se podělí dvanáct projektů. Díky tomu budou na území místní akční skupiny zrekonstruovány čtyři hasičské zbrojnice a tři místní sbory dobrovolných hasičů získají nové vybavení určeného pro zásahy nebo na sportovní činnost.

Kromě toho skupina podpoří i projekty na rekonstrukci a vybavení společenských a setkávacích místností, pomůže zkvalitnit zázemí pro pořádání letních táborů v Kupsově mlýně, vybudovat historické osvětlení v městské památkové zóně v Načeradci či dovybavit učebny základní školy v Louňovicích pod Blaníkem.

„Touto výzvou jsme uzavřeli programové období 2014 – 2020, během něhož podpořila MAS Blaník 63 projektů částkou téměř 24,6 milionu korun,“ shrnula předsedkyně MAS Blaník Jitka Fialová s tím, že seznam všech podpořených projektů lze najít na webu organizace.