Historicky největší investiční akci zaměřenou na obnovu centra města zahájí v nejbližších týdnech vlašimská radnice.
Během ní by měla rozkvést tři náměstí – Žižkovo, Palackého i Husovo.
V rámci projektu za více než sto milionů korun bude opravené také zámecké nádvoří a přilehlé komunikace.
Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií a vlašimské radnici se prostřednictvím partnerů podařilo získat téměř devadesát milionů korun z Regionálního operačního programu.
„Cílem projektu je obnovit ekonomickou, sociální a urbanisticko estetickou roli historického centra Vlašimi a tím přispět ke zlepšení kvality života obyvatel města. Chceme také zvýšit jeho atraktivitu pro návštěvníky,“ informoval starosta Luděk Jeništa a doplnil, že projekt zároveň řeší také kruhový objezd na Husově náměstí, úpravy komunikací a odvodnění, rozšíření chodníků a pěších prostranství.
Na upravených náměstích přibude nový mobiliář.
Vznikne hřiště pro mládež i střední generaci na Žižkově náměstí. Veřejné prostory oživí nově vysázená zeleň a rekonstrukce se dočká i veřejné osvětlení.
Současná situace v infrastruktuře centra města je přímým důsledkem historického vývoje, zejména necitlivých urbanistických zásahů z doby druhé poloviny minulého století, kdy byl současný novodobý střed Vlašimi dramaticky zasažený panelovou výstavbou a demolicí původní historické zástavby.
„Chceme městskému centru vrátit důstojnější vzhled a částečně napravit necitlivé zásahy z doby minulého režimu. Možnosti čerpání evropských dotací skončí už za čtyři toky, proto se snažíme co nejrychleji využít všechny možnosti, jak život v našem městě zlepšit,“ přiblížil Jeništa význam obří investiční akce, která zasáhne do života všech obyvatel Vlašimi, s tím, že ukončení stavebních prací je plánované na květen 2010. Dlouhodobé a rozsáhlé stavební práce se dotknou obyvatel i návštěvníků města.
Ti se tak po celou dobu rekonstrukce budou muset připravit na dočasná dopravní omezení v místech dotčených výstavbou.
Během příštích týdnů má být také zahájená rekonstrukce budovy bývalé radnice. Díky podpoře Evropské unie zde vznikne za více než šestapadesát milionů korun nové volnočasové centrum pro děti a mládež. Vlašim patří při čerpání dotací k nejúspěšnějším městům v republice. V uplynulých čtyřech letech získala dotace ve výši téměř 250 milionů korun na celkem třináct projektů.

KAREL CHLUMEC