Nejen oprava podlah, ale pořízení koncertní křídlo pro ZUŠ, příprava projektové dokumentace nebo nákupy nových školních tabulí. To jsou příklady dalších žádostí různých krajských škol, které se obrátily na radu kraje o souhlas s použitím jejich fondů investic. Dohromady jde o 4,8 milionu korun.

Pro opravy na Obchodní akademii Vlašim schválili středočeští radní částku 100 tisíc korun.

Nejvyšší částka z 4,8 milionu korun však půjde do VOŠ a SOŠ Březnice, která nutně potřebuje opravu střechy. „Celková cena opravy je vyšší než 6 milionů korun. Středočeský kraj na ni přispěje částkou 2,9 milionu korun, zbývající 3,4 milionu korun uhradí škola sama právě ze svého fondu investic,“ sdělil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Říčanské gymnázium nechá vypracovat projektovou dokumentaci k opravě budovy, Gymnázium Nové Strašecí vymění tři klasické školní tabule za moderní interaktivní. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje pořídí novou multifunkční tiskárnu. ZUŠ Mnichovo pak pořídí nové koncertní křídlo. Nástroj za 750 tisíc korun zůstane škole i po jejím převodu na město, který odsouhlasilo zastupitelstvo k 1. lednu roku 2024.