Dopravní situace ve Vlašimi nepřispívá bezpečnosti silničního provozu. Shodují se na tom nejen obyvatelé města, ale i dopravní experti. Chybné a mnohdy vyhlášce odporující dopravní značení, nerespektování dopravních předpisů řidiči i chodci, v některých případech lhostejnost policie a městského úřadu k řešení. To jsou jen některé z problémů, které se kupí, místo aby jich ubývalo. Kritika dopravní situace zaznívá také ze strany diskutérů městského webu.
„Ve Vlašimi chybí celková koncepce dopravy. Ta je potom nepřehledná a také nebezpečná,“ upozorňuje dopravní inženýr a bývalý dlouholetý člen dopravní komise Bohumil Rak. Absenci městské koncepce dopravy, která by přinesla jednotící prvky, připouští i vlašimský starosta. „Celková koncepce sice chybí, ale už na jaro připravujeme generel dopravy. Ten by měl vyhodnotit silné a slabé stránky dopravy a navrhnout řešení,“ připomíná starosta Luděk Jeništa. Podle něho se dopravní problémy ve Vlašimi řeší průběžně a postupně. K řešení nedostatku parkovacích míst by měla přispět chystaná opatření v ulicích Riegrova, Jana Masaryka, Komenská a části Lidické ulice. Studie v těchto místech počítá při šikmém stání se vznikem desítek parkovacích míst. Odborníci i veřejnost často připomínkují také špatné dopravní značení ve městě. Značky podle nich bývají umístěné nevhodně nebo v rozporu vyhláškou, občas také poškozené sprejery.
„Dopravní značení rozhodně souvisí s bezpečností silničního provozu, proto je třeba mu věnovat náležitou pozornost. Například v ulici Jana Masaryka jsou značky bez povinné reflexní úpravy a odporují tak vyhlášce. Vyhrazené parkování navíc musí být doplněno vodorovným značením na vozovce, což není,“ ukazuje dopravní inženýr a bývalý dlouholetý člen dopravní komise Bohumil Rak s tím, že takové značky, u nichž stejně parkuje někdo jiný, by z místních komunikací měl odbor dopravy nechat odstranit. Vedení města namítá, že na kompletní výměnu značek nemá peníze, jednotlivé poškozená značky však vyměňuje za ty s reflexní úpravou.
Dalším problémem v ulici Jana Masaryka, kde sídlí jak městský úřad, tak místní oddělení Policie ČR, je parkování. Stojící automobily tu brání příjezdu vozidel hasičů i sanitek k panelákům. Zhruba tisícovka lidí ve třech výškových domech je tak v potencionálním nebezpečí. To by se však do budoucna mělo změnit. „V květnu by měla začít plánovaná rekonstrukce ulice Jana Masaryka. Na stavbu za čtrnáct milionů korun teď připravujeme výběrové řízení. Samotná rekonstrukce bude mít tři etapy,“ říká starosta Vlašimi Luděk Jeništa s tím, že v letošní etapě radnice nechá vybudovat nájezdy pro přístup vozidel hasičů a záchranky. „V druhé etapě, napřesrok, budeme v této ulici řešit rozšíření kapacity parkovacích míst,“ doplnil Jeništa. Řidiči i chodci by proto měli počítat v této lokalitě s dočasnými omezeními.
Na další chybné značení při ústí jednosměrky Tovární ulice do ulice Jana Masaryka, kde je také výjezd vozů záchranky upozorňuje dopravní inženýr Rak. Jen o pár metrů dál směrem k nádraží ukazuje na vozovku. „Tenhle přechod pro chodce je také v rozporu s vyhláškou. Tady platí jasná pravidla, která přechod nesplňuje. Jedno z nich je, že by měl být umístěn v nejužším místě silnice,“ říká Bohumil Rak a dodává, že takhle přechod jen odebral čtyři parkovací místa, lidé stejně parkuji těsně u přechodu a kdyby vyběhlo zpoza stojícího auta dítě, řidič nemá šanci zareagovat.
„Přechod by měl odpovídat potřebám, všimněte si také, že jej při cestě na nádraží nebo od něho skoro nikdo nevyužívá,“ ukazuje na jednotlivé chodce dopravní odborník.

KAREL CHLUMEC