Za celoživotní dílo, zejména za významný přínos k uchování historické paměti o životě v Sedlci-Prčici si domů cenu odvezla Věra Kapková.

Za celoživotní dílo a mnohaletou kronikářskou činnost v Postupicích organizátoři ocenili Jiřího Šestáka.

Cenu převzal rovněž za celoživotní dílo, zejména za významnou literární a kulturní činnost na Podblanicku básník, prozaik a také učitel Gymnázia Benešov Pavel Hoza.

Teprve podruhé porota udělila také Zvláštní cenu blanických rytířů za mimořádný čin obohacující region Podblanicka. Získal ji Jindřich Nusek, historik z Muzea Podblanicka za sestavení unikátní monografie „Budování knížecího snu. Krajinářský park ve Vlašimi v 18. a 19. století“.

„V letošním roce porota vybírala ze čtyřiceti jedna nominovaných osobností a tří záslužných počinů,“ informoval za organizátory Pavel Pešout z Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Ocenění kromě diplomu a odznaku Blanického rytíře obdrželi také už tradiční jedinečnou sochu Blanického rytíře s kamenem z hory Blaník, jejímž autorem je umělecký kovář Bohumil Hrubeš. Držitel Zvláštní ceny blanických rytířů si vedle diplomu odnesl originální obraz regionálního výtvarníka a dalšího blanického rytíře, Stanislava Příhody.

„Vyhlášením letošních cen se zároveň otevírá příjem nominací nových Blanických rytířů a počinů, které si zaslouží Zvláštní cenu blanických rytířů. Další ocenění budou vyhlášeni na Velký pátek příštího roku, což bude 18. dubna 2025,“ připomněl Jiří Pavelka z Českého svazu ochránců přírody Vlašim.