Jaroslav Bican za Policii ČR připomněl, že preventivní akce proběhla ve spolupráci vlašimské státní policie, krajského koordinátora BESIP, zástupců Městské policie Vlašim a  koordinátorky a metodičky prevence města Vlašim.

Vše začalo klasicky: každý řidič, který byl hlídkou na místě zastaven, musel předložit všechny potřebné doklady k řízení motorového vozidla. „Nicméně hlavním důvodem těchto kontrol bylo, zda řidiči před jízdou, nebo během jízdy takzvaně nepožili. Když policisté nezjistili žádné porušení zákona, tak řidiče čekala zajímavá odměna,“ upozornil Bican s tím, že v rámci republikové preventivní kampaně Řídím, piju nealko byla odměnou za příkladné chování plechovka nealkoholického piva.

Důvodem takovýchto akcí je podle policisty hlavně upozornění účastníkům silničního provozu, co vše může způsobit bezohledná jízda a jaké důsledky mohou nastat při pozitivním testu. V lepším případě vše skončí jen u tučné pokuty a zákazu řízení. Jsou ale i horší konce podobných jízd.

„Jen v průběhu tohoto roku se v rajónu územního odboru Benešov řešilo patnáct dopravních nehod, kde figuroval alkohol. Bohužel v jednom případě šlo i o cyklistu, který nadýchal v dopoledních hodinách přes 2 promile alkoholu. Dále se zaznamenalo sedmnáct přestupků a osmnáct trestných činů spojených s alkoholem nebo jinou návykovou látkou,“ konstatoval Jaroslav Bican.

Co hrozí v případě pozitivního testu
Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile): do 0,3 promile jde o přestupek, pokuta 2.500 – 20.000 Kč, 0 bodů, zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok​
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile): 0,3-1 promile – (pravděpodobně) přestupek, pokuta do 2.500 – 20.000 Kč, 7 trestných bodů v rámci bodového systému, zákaz řízení na 6 měsíců až rok
​Ohrožení pod vlivem návykové látky (nad 1,0 promile): více než 1 promile – trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, podmíněný či nepodmíněný trest až 1 rok vězení (3 roky vězení způsobí-li jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek), 7 trestných bodů, 25.000 – 50.000 Kč pokuta, zákaz řízení na 1-2 roky.

Odmítnutí dechové zkoušky – 7 trestných bodů, 25.000-50.000 Kč, zákaz řízení na 1-2 roky.
Zdroj: Policie ČR