Koncert a zahájení sbírky přišlo podpořit do louňovického kostela na třicet příznivců. Přítomní se mohli zaposlouchat do různorodých duchovních skladeb, které hudebníci zahráli na několik historických i moderních hudebních nástrojů. Celou akci také natáčela česká televizní stanice TV Noe. „Na louňovické varhany se při této akci vybralo 6 550 korun,” řekla Simona Borkovcová ze Spolku pro obnovu varhan v louňovickém kostele.

Sbírka ale stále pokračuje, zájemci mohou po založení transparentního účtu zasílat své příspěvky. „V současné chvíli probíhá legislativní proces přihlášení spolku. Odhaduji dokončení během dvou týdnů, poté bude zřízen transparentní účet. Spolek bude mít na louňovickém webu svou vlastní záložku, kde zájemci naleznou kompletní informace, včetně zakládající dokumentace a formuláře přihlášky,” dodala zakládající členka spolku pro varhany a jedna z iniciátorek sbírky Marie Rozkošná. V plánu je nynější varhany, které louňovickému kostelu slouží již od roku 1912, nahradit novými.