Například ve Voticích nastoupily do první třídy jen tři ukrajinské děti, do ostatních tříd pak dalších dvaatřicet.

To ve druhé největší škole v Benešově, ZŠ Jiráskova, není mezi prvňáky ani jeden žák z východní země. „Prvňáčci z Ukrajiny chodí do Základní školy Na Karlově,“ řekl rodičům dětí, které nastoupily do 1. B, jejich třídní učitel Jindřich Slunečko.

Válku na Ukrajině zmínil v krátkém rozhlasovém projevu také ředitel školy Petr Šedivý. Připomněl, že i děti ze základní školy mohou pomoci. „Třeba tím, že pomohou ukrajinské děti začlenit do třídního kolektivu,“ uvedl.

Kuchyně školní jídelny.
Školní jídelny zdražují. Za obědy si připlatí rodiče školáků i na Benešovsku

Že do škol nastoupilo opravdu hodně dětí, dokládá například i to, že v ZŠ Votice jsou v každém ročníku tři třídy a v tom osmém dokonce čtyři.

To v benešovské ZŠ Jiráskova jsou tři první třídy s maximálním počtem žáků, tedy třiceti v každé třídě. Zdejší děti si z vůbec prvního setkání s povinnou školní docházkou odnesly nejen zážitky, ale také keramické medaile a pamětní list připomínající, jak řekl Jindřich Slunečko, „jeden z nejtěžších dnů jejich života.“

V benešovské ZŠ Dukelská jsou tři první třídy s celkem 75 dětmi z nichž tři jsou z Ukrajiny. Celkově je do školy přihlášeno 23 ukrajinských dětí. V ZŠ Jiráskova jsou také tři první třídy s celkem 89 dětí. Ukrajinští prvňáci ve škole nejsou, přihlášeno je tam ale 21 ukrajinských dětí. V ZŠ Na Karlově jsou otevřené také tři první třídy, kam chodí 62 dětí z nichž devět je z Ukrajiny. Do školy pak je zapsáno celkem 47 Ukrajinců.