Jakou má rekonstrukce bitvy tradici?
Rekonstrukce se poprvé odehrála v roce 2005 v rámci projektu Jankov v historických datech. Ten vznikl k 360. výročí Bitvy u Jankova. Na podporu rozvoje cestovního ruchu v naší obci a celém regionu byla postavena bezbariérová, 1,2 km dlouhá naučná stezka nazvaná Po stopách bitvy u Jankova s třemi zastaveními. Slavnostně otevřena byla 6. března 2006 v den bitvy. Akce byla také doprovázena výstavou fotografií ke Dni země, soutěží o regionální výrobek s tématem bitvy nebo vyšla kniha Jankov z jankovských kronik. Výsledkem projektu bylo zvýšení turistické přitažlivosti tohoto regionu.

Jaký bude průběh letošní slavnosti?
Stejně jako loni pořádáme vzpomínkové akce ve spolupráci s Městem Votice, Císařským regimentem a Jankovskými žoldáky. Letos se v podvečer bitvy setkáme na votickém náměstí s příchodem Švédů do Votic. Průvod projde městem ke klášteru, kde je připraven program nejen pro děti s mušketýry a pikenýry, a chybět nebudou ani ukázky zbraní a polní kuchyně. V sobotu ve 13 hodin se na jankovském náměstí seřadí vojsko a po naučné stezce projde až na připravené bojiště k mohyle. Zde proběhne ukázka výcviku vojáků, prohlídla vojenského tábora, vzpomínka s modlitbou za padlé a samotná bitva. Večer se koná v jankovské hospodě Šermířský ples pro chásku šermířskou a všechen lid.

Co je na přípravě tak velké akce nesložitější?
Myslím si, že je to komunikace se všemi zúčastněnými stranami – obce, skupiny, sponzoři, dodavatelé služeb. A také vytvoření zázemí pro účinkující. Všechno zkoordinovat a na nic nezapomenout. Pracujeme samozřejmě jako tým, ale všechny informace se sbíhají u mne. Musím pochválit výbornou spolupráci se členy spolku Jankovští žoldáci, jehož současné sídlo je v naší místní části Jankovská Lhota.

Kolik vojáků a odkud se bitvy každoročně účastní?
Počet účastníků je zhruba 150, z toho tak 120 bojujících. Jezdí k nám skupiny z celé republiky, mimo jiné z Brna, Jeseníku nebo Chebu. Se všemi skupinami se znají pořadatelé osobně a na Jankov zveme jen ty kvalitní a ověřené.

Jaký je zájem ze strany veřejnosti?
Velký. Již v minulosti jsme se rozhodli nevybírat žádné vstupné. Jsme ale samozřejmě rádi za každý dobrovolný příspěvek, podporu či sponzorský dar, který využijeme třeba právě na rozšíření nebo doplnění programu.

Jakými dalšími akcemi si tuto slavnou bitvu z roku 1645 ještě připomínáte?
Samozřejmě po celý rok pečujeme o všechna pietní místa bitvy na území obce. Vždy v červnu si mohou účastníci Pochodu po stopách bitvy u Jankova vybrat za tří tras, které je zavedou na zajímavá místa v okolí Jankova spojená s bitvou. Po cestě čeká turisty několik zastavení, kde obdrží nejen razítko do startovací listiny, ale i výklady k bitvě od žáků základní školy, kteří jsou oblečeni v dobových krojích. Po celý rok si také mohou návštěvníci Jankova zakoupit

Program bitvy:

Pátek 2. března
19.00 – příchod Švédů do Votic (průvod na náměstí, slavnostní salva, odchod ke klášteru)
Program v klášteře – zahájení, slavnostní salva, doprovodný program pro celou rodinu „Poznejte vojáky třicetileté války (mušketýři, pikenýři, polní kuchyně)

Sobota 3. března
13.00 – řazení vojsk a odchod z jankovského náměstí
14.00 – příchod na bojiště, prohlídka tábora
14.15 – ukázka výcviku vojsk
14.45 – vzpomínka na padlé
15.00 – bitva
20.00 – ples v jankovské hospodě

První autobus v Louňovicích pod Blaníkem.
Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Louňovicích pod Blaníkem