Jak velká je poptávka po takových prvcích městského mobiliáře v Benešově, dokládají současné teplé dny. Na Masarykově náměstí je odpoledne doslova hlava na hlavě. Pravda, právě tady je místa k sezení dost. Na rozdíl od Paříže, kde si třeba milenci mohou přisunout židle až k sobě, Češi na sebe musí chtě nechtě zvyšovat hlasy. Sedací prvky jsou totiž přimontovány k zemi a pevně stanovený „zasedací“ pořádek nelze měnit. A tak to bude nejspíš až do rekonstrukce a revitalizace tohoto místa. Platit to bude i na vedlejším Malém náměstí. Tam pro změnu chybí jakákoliv možnost posadit se. S výjimkou východu do Vlašimské ulice.

Naštěstí by se to mělo změnit. Kdy, to ale nikdo neví. Při revitalizaci by měla přibýt i místa k sezení. Právě proto má Benešov zpracován i manuál městského mobiliáře či manuál potenciálů rozvoje veřejných prostranství.

„A v souladu s ním mobiliář město Benešov postupně doplňuje,“ tvrdí Veronika Kondrátová, vedoucí oddělení komunikace městského úřadu s tím, že tento rok chystá radnice rozšíření možností posezení na Masarykově náměstí.

Doslova o „zkulturnění“ volá dosud neutěšený plácek vzniklý demolicí bývalé tržnice ve Vnoučkově ulici. Vizualizace celého prostoru už existuje, jen realizace zatím nezačala.

„Ale míst, která by si zasloužila zkulturnit a osadit lavičkami, je v centru více,“ je přesvědčena předsedkyně městské komise pro architekturu, Jana Čechová. „Dvě taková místa, která by si to zasloužila, jsou v prostoru průchodů z Malého náměstí do ulice Na Bezděkově,“ připomněla zastupitelka.
Další místo, které by podle ní mohlo být obyvateli využíváno více, je vnitroblok v Tyršově ulici. „Jenže tam by to chtělo trochu upravit a hlavně by se tam musel zvýšit dozor strážníků. „A kdyby se místo dobře nasvítilo, nelákalo by tolik lidi, kvůli nimž tam více obyvatel města nechodí,“ míní politička.

Přesto mají oázy zeleně obyvatelé Benešova doslova na dosah. Jsou v konopišťském zámeckém parku a také téměř v centru, na Klášterce. I tam město plánuje revitalizaci a zlepšení dohledu strážníků. Ani Konopiště není ale z centra daleko. Z Masarykova náměstí je to na okraj parku jen 1300 metrů. Ale ani tam není lavička na každém kroku.

„Počítáme s umístěním dalších laviček i odpočinkových zón,“ připomněla Veronika Kondrátová s tím, že mobiliářem potřebným pro odpočinek při chůzi město samozřejmě vybaví také právě nyní rekonstruovanou Tyršovu ulici a zamýšlený lesopark Sladovka.

A pokud by to bylo pořád málo, má podle Kondrátové každý možnost s tím něco udělat. „Pokud někde lavička chybí, či je potřeba ji obměnit, rozšířit počet, muže kterýkoliv občan vznést podnět a město mu rádo, pokud to bude v jeho silách, s umístěním laviček vyhoví,“ dodala.