O zmiňovaných oblastech Deník v minulých dnech informoval a dnes k výčtu takových míst přidáváme další.

Slavětín

Jedním z nich je jihovýchodní část Benešovska. Pomezí okresů Benešov, Tábor a Pelhřimov se kvůli záměru investorů budovat obří větrníky dostalo pozornosti médií dokonce už dvakrát. Oba pokusy skončily stejně – veřejnost se postavila proti. Vůli lidu deklarovali jeho političtí zástupci v samosprávě dotčené obce. Zastupitelé Načeradce, v jehož správním obvodu měly elektrárny vyrůst, se záměrem vyslovili nesouhlas. První z pokusů se datuje do roku 2007. Tehdy možnosti stavět zkoušelo dceřiné eseróčko německé firmy e3 GmbH, společnost e3 větrná energie.

Do čtyř let tam u Slavětína měl vyrůst větrný park s 12 více než sto metrů vysokými elektrárnami. Obří stožáry by převyšovaly i Velký Blaník a zcela by změnily charakter kraje s bájnou horou. Také v tomto případě, jako už tolikrát před tím i potom, zástupci investora chtěli zahrát na osvědčenou lidskou strunu – touze po penězích. „Nepřišli jsme vás přesvědčovat, ale pouze informovat o možnostech obnovitelných zdrojů energie, které mohou do obce přinést potřebné peníze,“ uvedl tehdy před načeradeckými zastupiteli zástupce firmy Jiří Matějka.

Na nepříjemné argumenty odpůrců reagoval: „Větrné elektrárny nebudou hyzdit krajinu, stanou se jen novou dominantou kraje,“ řekl a odmítl vliv elektráren na snížení turistického ruchu, zdraví obyvatel nebo pokles cen nemovitostí s tím, že to není prokázané. Takové argumenty ale nepřijali kromě místní veřejnosti a zastupitelů ani členové ČSOP Vlašim a CHKO Blaník. „Nejsme principiálně proti obnovitelným zdrojům energie, ale umístění větrníků na Podblanicku považujeme za nešťastné. Možná zpočátku se pár lidí přijede na větrníky podívat, ale vracet se sem rozhodně nebudou. Nikdo se v blízkosti takových monster nebude chtít ani rekreovat, to je neoddiskutovatelné,“ sdělil Karel Kříž z ČSOP společně s Martinem Klaudysem z CHKO Blaník.

Jizbice

Případ z roku 2021 se měl odehrávat na pozemcích vlastněných investorem poblíž jeho zemědělského dvora Jizbice. Ten leží o kousek blíž Načeradci, ale ve stejné lokalitě nedaleko Řísnického vrchu s kótou 689 metrů nad mořem. I v tomto případě plán vybudování pěti stožárů větrných elektráren s vrtulí vysokých 150 metrů přinesl emoce a nevoli veřejnosti. Větrný park tam zamýšlel postavit Josef Volšický, majitel vlašimské firmy Sach i areálu zemědělského dvora Jizbice a také rozsáhlých pozemků v okolí.

Tehdy, v době vzniku článku se s podnikatelem nepodařilo přes velkou snahu mluvit. Také tento investor při veřejné schůzi zastupitelům nastínil, kolik peněz Načeradec v případě kladného stanoviska a realizaci záměru, získá. „Byl to jen nástřel, ale podle něj by po dobu udržitelnosti projektu přišlo do obecní kasy půl milionu korun za rok,“ potvrdila tehdy načeradecká starostka Petra Bartoníčková.

Větrný park Blaník

Vedle záměru stavby Větrného parku Jizbice se ve stejném období objevil i další investor. O stavbu dalších 16 větrných elektráren u Vračkovic ležících na severovýchod od Načeradce a Daměnic a Řísnice na jih od Načeradce, jako Větrném parku Blaník, usilovala firma Pila Zdiměřice. Zástupci obou firem požádali v září 2021 zastupitele Načeradce o vyjádření ke svému záměru. Starostka Petra Bartoníčková už tehdy uvedla, že ČSOP Vlašim vydá ke stavbě zamítavé stanovisko, zatímco MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí žádá o zpracování podrobného posudku. 8. prosince 2021 ale obdržela starostka zprávu od Josefa Volšického majitele firmy Sach o odstoupení od záměru vybudovat větrnou farmu u Jizbice.

O druhém větrném parku se mělo na zastupitelstvu jednat také v prosinci. Starostka vyzvala žadatele Ondřeje Kříženeckého k osobní účasti s podáním podrobných informací k záměru. Žadatel se však z účasti na jednání omluvil s odůvodněním, že je mu vyhrožováno a obává se o svoji bezpečnost. Potvrdil ale, že jeho žádost stále platí. Také proti tomuto záměru se vzedmula mezi obyvateli vlna protestů. Petici Nechceme větrníky nad Blaníkem podepsalo 998 občanů. Od jeho obyvatel přitom pocházelo 278 podpisů. Vzhledem k tomu, že od záměru na výstavbu Větrného parku Jizbice žadatel odstoupil, jednali zastupitelé jen o Větrném parku Blaník. Nejvyšší, patnáctičlenný orgán městyse se nakonec usnesl na tom, že s výstavbou Větrného parku Blaník nesouhlasí.