„V případě pozitivního výsledku vzorku jsme ihned informováni a reagujeme opatřeními, která jsou nezbytná pro zajištění bezpečnosti potravin uváděných na trh,“ upozornila v návaznosti na dotaz Benešovského deníku Lenka Pešková, veterinární asistent – rada KVS s tím, že se obecně jedná o dosledovatelnost a stažení masa z oběhu, kontrolu chovu, zákaz přemisťování zvířat, nařízení mimořádných veterinárních opatření, zahájení správního řízení, uložení sankce a následně zvýšený dohled nad hospodářstvím.

To se také týkalo právě chovu na Benešovsku. Kterého konkrétně, ale KVS neuvedla. Upřesnila však, že se jednalo o případ zjištěného sulfadimidinu ve svalu, játrech a ledvinách u poražené prasnice.

„Byly však naměřeny nízké hodnoty sulfadimidinu, které nepřekročily limity pro rezidua farmakologicky účinných látek, tudíž jatečně upravené tělo bylo poživatelné,“ ujistila pracovnice KVS s tím, že s těmito informacemi se seznámili jak pracovníci KVS pro Středočeský kraj, tak kraje Vysočina, kam maso od chovatele z Benešovska putovalo a kde byl vzorek odebrán.

KVS pak okamžitě zkontrolovala konkrétní hospodářství se zaměřením na prověřování používání léčiv. Podle Lenky Peškové se v takových případech většinou jedná o nedodržení ochranné lhůty.

„Zde šlo o malý chov, kde bylo zjištěno nedostatečné zabezpečení v pohybu mezi léčeným a neléčeným kusem zvířete. Zjištěné závady byly odstraněny, hospodáři udělena bloková pokuta,“ dodala veterinářka a připomněla, že všechna pozitivní zjištění z hospodářství jsou i v budoucnu koordinátorem KVS monitorována a bude prováděn další kontrolní odběr.