Veřejné záchodky. Věčně diskutované téma. Je jich málo, nebo všude dost?
Touto otázkou se asi více, než my, domácí, zabývají turisté. Právě oni jsou odkázáni na pohostinství a nabídku služeb v cizích městech častěji.
Každý ale zná rčení nikdy neříkej nikdy. Proto ani my, bychom se zázemí veřejné toalety neměli předem, jako nepotřebné instituce zříkat. Není vyloučeno, že je po chlebíčku se šunkou, který zahnal nenadálý hlad, nebudeme akutně potřebovat. Teprve potom, jindy naprosto zbytnou věc, dokážeme ocenit. Když záchodky najdeme, blahořečíme šéfům města, když nás kroutí křeče v břiše a nemáme kam usednout, pak jim naopak spíláme.
V Benešově jsou veřejné záchodky pouze jedny. Radní s výstavbou dalších nepočítají a namítají, že toalet je plno, protože jsou v každé restauraci. Ale klasické veřejné záchodky jsou jen ve Villaniho ulici. Navíc dokonale „zašité“ za Malým náměstím. V případě střevních potíží, třeba u obchodního domu Hvězda, poznáme, jak nešťastně jsou umístěné. Kromě záchodků ve Villaniho ulici jsou nyní už čisté toalety, samozřejmě zpoplatněné, také na nádraží Českých drah. Na autobusovém nádraží je ale nenajdete.
Podobné je to v Týnci. Za veřejné záchodky nelze počítat ty, které jsou uzamčené na nádraží ČD ani ty v restauracích. V centru města zkrátka veřejné záchodky nehledejte.
„Máme ale zpracovanou studii na revitalizaci prostoru u paneláků a v rámci ní se se zřízením veřejných záchodků počítá,“ dává naději místostarosta Týnce Martin Kadrnožka s tím, že záchodky by měly vzniknout nedaleko trafostanice u domu s pečovatelskou službou.
Prakticky stejná situace jako v Benešově je také ve druhém největším městě Benešovska – Vlašimi. Veřejné záchodky tam jsou ale v místě s nejvyšší koncentrací lidí, u obchodního domu Albert. Nové záchodky mohou lidé používat i na zrekonstruovaném nádraží. Čekárna a toalety tam slouží jak cestujícím ČD, tak těm, kteří upřednostňují autobusy. Další veřejné záchodky by měly vzniknout i u infocentra v areálu zámku.
Ve Voticích najdete veřejné záchodky na tamní Florenci, čili autobusovém nádraží, ale přístupné jsou pouze ve všední den. V Bystřici byste je hledali stejně, jako v Týnci, marně.