Zaměstnanci Městského úřadu Benešov začínají v tomto období přebírat závěrečná vyhodnocení v rámci Programu obnovy venkova za rok 2008.
„Tato činnost je zajišťována z pozice obce s rozšířenou působností pro Krajský úřad Středočeského kraje,“ vysvětlil Jaroslav Duras, místostarosta Benešova.
Pro letošní rok se podaří vyčerpat v Programu rozvoje kraje největší částku financí od dob, kdy program funguje. Obce na Benešovsku získají téměř 6,2 milionu korun, zatímco loni to mylo pouze milionů pět.
Díky tomu se řadí území Benešova jako obce s rozšířenou působností na přední místa Středočeského kraje.
„Současně v tuto chvíli právě přebíráme nové žádosti na příští rok. Obce nám žádosti mohou pdoručovat do pětadvacátého listopadu,“ uvedl Miroslav Babický, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, které zajišťuje administraci programu.
Program obnovy venkova (POV) je dotační program Středočeského kraje, který podporuje účast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi a snaží se přispět k hospodářskému rozvoji obcí tím, že spolufinancuje napříkla obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a zejména komplexní úpravu veřejných prostranství v jednotlivých obcích.
Program zpočátku financovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Středočeský kraj se pak podílel na jeho administraci. Od roku 2004, kdy Program obnovy venkova převzal kraj včetně financování ze svého rozpočtu, poskytl kraj malým obcím a mikroregionům téměř 500 milionů korun. Díky tomu byly opraveny chodníky, obecní úřady, školy, školky či kilometry technických sítí. Objem prostředků určených pro podporu obcí prostřednictvím POV od roku 2002 neustále roste a POV významně přispívá k rozvoji venkovských oblastí Středočeského kraje.
Pro rok 2008 žadatelé podali 988 žádostí o dotaci s požadavky za 172 milionů korun. Rozpočet POV byl ale schválen jen ve výši 110 milionů. Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o přidělení dotací mezi žadatele. radost ale mohli mít jen ti, kteří splnili podmínky. Kraj při tom prostředky rozděloval co největšímu počtu žadatelů, kteří získali 944 dotací. V rámci nich kraj rozdělil 109 milionů korun.