V nádražní budově, pod přístřeškem prvního perónu i na dalších nástupištích zaznamenávají pohyb všech osob u vlaků i v kolejišti kamery, kterých si běžný cestující ani nevšimne. Na jejich existenci upozorňuje místo obvyklých piktogramů zatím jen nenápadný plakátek nalepený na okně úschovny zavazadel. I když je Benešov železniční stanice, kde zastavují mezinárodní rychlíky z Rakouska s přímými vagóny ze Slovinska i Švýcarska, je jeho text pouze v češtině.
„Mně kamery nevadí. Alespoň tady nebudou opruzovat obejdové. Musím si ale dát pozor na líbání. Nemám zájem, aby mě při tom někdo pozoroval,“ zachichotala se studentka Jana.
Monitory přenášející obraz ze všech kamer jsou umístěné v dopravní kanceláři, kde situaci v areálu Českých drah sledují výpravčí.
„Osoby, které se pohybují v prostoru monitorovaném kamerovým systémem, musí být upozorněny na skutečnost, že je tento prostor monitorován. To je v praxi zpravidla řešené formou výstražné tabulky, piktogramu se souvisejícím textem,“ upozornil Tomáš Koníček z ministerstva vnitra (MV). Provozovatel kamerového systému musí mít zpracovaný provozní řád, jenž respektuje požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Například důkladné proškolení obsluhy. Tedy výpravčích a dalšího personálu stanice.
„Pokud není některá z výše uvedených povinností splněná, v případě kontroly ze strany ÚOOÚ jsou závady řešené nejenom uložením nápravných opatření, ale i sankcí. Pokuta může dosáhnout až deset milionů korun a případně trestným stíháním odpovědných statutárních zástupců a obsluhujících osob,“ varoval pracovník odboru prevence kriminality MV. Jedná se zejména o případy, kdy by obsluhou byly kamery zneužité pro pořizování intimních záběrů a jejich případná distribuce, ať už v tištěné formě nebo s pomocí nějakého elektronického média, mimo služební prostory na veřejnost.
„Já jsme kamery ani neznamenala. Spíš mi vadí, že ještě nefungují výtahy,“ povzdechla si maminka s kočárkem, která včera dopoledne vystoupila z pantografu od Prahy.
Přístup k záznamům, jež se uschovávají provozním řádem stanovenou dobu, má policie. Ať už v případech trestné činnosti nebo pátrání po osobách republiková, nebo i při případných výtržnostech a dalších přestupcích městská. „V případě pravděpodobného výskytu závadové osoby určitě požádáme České dráhy o spolupráci,“ uvedl velitel městských strážníků Vladislav Janák.
Záznamy z kamerového systému využije republiková policie nejen při pátraní po zlodějích, jako minulý pátek, kdy osmnáctiletá dívka přišla v ranní tlačenici před pokladnou o mobil, ale i při monitorování pohybu podezřelých a pohřešovaných osob policejním oddělením doprovodu vlaků.