Právě proto by se měla změnit i tělocvična. Už také proto, že se o výstavbě sportovní haly, na níž existuje i projekt, v Týnci hovoří nejméně deset let. Zatím se na její výstavbu nenašly peníze. Na tom nic nezměnil ani dnešek. Ví to i vedení města, které mapovalo možnosti školy se současnými potřebami. A vyšly z toho další důležité informace.

„Trápí nás také i kapacita družiny a školní jídelny," potvrdil Bedřich Pešan.

Historické návrhy na zlepšení podmínek v nejpotřebnějších částech školy se však nejspíš realizace nedočkají. Už o velkých prázdninách se ale škola přece jen o něco rozšíří. Nyní jí chybí místo pro jednu první třídu a právě ta v létě vznikne.

„Vytvoříme ji z kabinetu a učebny výtvarné výchovy," uvedl Pešan a připomněl, že město bude usilovat i o to, aby se zlepšily podmínky výuky v odborných učebnách, kde se nyní učí až sedmadvacet žáků. „To je moc, ideální by bylo tak kolem patnácti dětí," připomněl místostarosta s tím, že se radnice zabývala i tím zda se do areálu zamýšlené změny vejdou.

Aby se tak stalo, vznikl takzvaný generel, tedy souhrn opatření vedoucích ke kýžené metě.

Díky němu se už nyní mluví v Týnci o jednom či dokonce dvou krčcích propojujících horní s dolním školním pavilonem nové školy v Komenského ulici.

„Výstavba východního krčku by s sebou přinesla i to, že by se do školy namísto dnešních tří vchodů, vcházelo jen vchodem jedním, kde by se děti přezouvaly. Tím by se také výrazně zvýšila bezpečnost žáků i pedagogů," připomněl místostarosta Týnce nad Sázavou Bedřich Pešan.

Ve východním prvku by pak vznikly nové odborné učebny, které by byly umístěné v jednopodlažním objektu.

Velkou naději pro sportovce v Týnci vzbuzují diskuse o nové tělocvičně, jíž se Bedřich Pešan zdráhá nazývat sportovní halou. „Není tak velká jako původně zamýšlená hala, ale vejde se do ní regulérní hřiště na basketbal, ale není vyloučeno, že by na boku haly vznikly i dvě řady sedadel pro diváky," potvrdil místostarosta a starosta Martin Kadrnožka upřesnil, že to bude větší tělocvična než ve Zbořeném Kostelci.

Procesu k dotažení do konce zbývá „maličkost." Sehnat oněch zmiňovaných 100 milionů korun. To se nejspíš jednorázově nikomu z Týnce nepovede. Je však daleko pravděpodobnější, že po částech peníze i díky dotacím do Týnce přitečou. Pokud se tak stane, začne se areál školy měnit. Teprve podle průtoku penězovodu pak bude jasné, s kterou částí záměru se začne.