Post místostarosty zastával až do loňského prosince Bedřich Pešan, zvolený v komunálních volbách na listině Občanské demokratické strany. Na místo druhého muže radnice rezignoval, jak se už dříve sám vyjádřil, z rodinných důvodů. Pešan dál zůstal řadovým zastupitelem města. Místo něj zvolili zastupitelé jako radního Zbyňka Pešu, ředitele městské obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Týnec a při komunálních volbách člena kandidátky ODS. Po abdikaci místostarosty lídra města Martina Kadrnožku při jeho nepřítomnosti v úřadu zastupoval radní Petr Znamenáček. Toho nyní zastupitelé zvolili také do funkce místostarosty.

„Od loňského roku bylo toto místo neobsazené, a až následná praxe ukázala, že odpovědnost za veškeré agendy města, a s tím související i množství práce, je pro jednoho uvolněného zastupitele časově velmi náročné a vyčerpávající,“ konstatoval starosta Týnce nad Sázavou s tím, že rada města proto ze svých řad vybrala jako kandidáta na místostarostu právě Petra Znamenáčka. Ten bude nový post zastávat jako neuvolněný, tedy při svém zaměstnání.