Jenže křehkou převahu jednoho hlasu v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu Benešova koalice složená politiky z Volby pro město, ODS, Starostové a nezávislí a TOP 09 v pondělí neuhájila. Jeden její člen byl na dovolené, další se pak kvůli poslednímu rozloučení s kamarádem dostavil na schůzi o něco později. I to stačilo, společně s hlasy dvou koaličních politiků, kteří se přidali k názoru opozice k tomu, že schůze skončila dříve, než její organizátoři počítali. Zastupitelé totiž neschválili program jednání. Proto předsedající, starosta Benešova Jaroslav Hlavnička (VPM), schůzi ukončil.

„Mrzí mě to," uvedl Petr Hostek z ČSSD. „Na programu byla spousta věcí, které bylo nutné projednat. Jediným pro mě kontroverzním bodem bylo schválení návrhu na vydání změny číslo 1 územního plánu. Tento materiál byl zastupitelům předložen v rozporu s platným jednacím řádem a hlavně bez příloh, které, jak jsem se později dozvěděl, obsahovaly navíc zhruba sto čtyřicet stránek psaného textu a také mnoho obrazových příloh," připomněl důvod hlasování opozice proti programu schůze Petr Hostek.

Koaliční politici při schůzi marně vysvětlovali opozici, že územní plán byl projednávaný už mnohem dříve, zhruba před čtyřmi lety. A samotné změny územněplánovacího dokumentu města vznikaly další více než dva roky.

Vydání změn ÚP, což je nyní, podle Stavebního zákona správný termín, totožný s dřívějším schválením změn ÚP, je totiž klíčové. Jen s ním může být dokončena výstavba přivaděče vody z Javorníka do Benešova. Předložené změny se totiž týkají území poblíž Motelu Konopiště. Právě tudy potřebuje bulharská firma provést potrubí, aby ho napojila na tamní rezervoár, z něhož čerpají vodu Sedlčany.
„S majitelem tamních pozemků jsme domluveni, že nás na pozemky pustí teprve po změně územního plánu," potvrdil místostarosta Benešova Roman Tichovský.

Změny ÚP majitel tamních pozemků přitom potřebuje k tomu, aby na zmiňovaném území mohl realizovat svůj podnikatelský záměr – stavbu rezidenční vilkové čtvrti a wellness hotelu, se 150 pokoji.

Druhou zásadní částí předkládané změny ÚP bylo vypuštění trasy dříve plánovaného jihovýchodního obchvatu města z trasy vedené kolem krytého plaveckého bazénu. Nová trasa by pak měla vést z Černého lesa ke křižovatce na Dlouhá Pole na vlašimské silnici.
Další předložené změny ÚP se týkaly zhruba padesáti drobných záležitostí firem a občanů Benešova a okolí. Podle místostarosty Romana Tichovského tyto změny nejsou pro samotné město příliš podstatné.

Podle názoru Petra Hostka ale dokument se změnami předloženými ke schválení neobsahoval jen pár důležitých bodů a je potřeba ho chápat jako strategický pro budoucí rozvoj celého města.

„Postavit důležitost tohoto bodu jen na přivaděči vody Javorník, hraničí s vydíráním a demagogií," tvrdí Hostek.

Absenci listin, na kterou upozornila opozice, vysvětluje vedení města prostě.

„Všichni zastupitelé měli k vydání změn znění usnesení. A mohli si územní plán prohlédnout a prostudovat na webu města, kde je volně přístupný. Vzhledem k tomu, že je územní plán obrovský objem dat, nikdy jsme ho za posledních dvacet let zastupitelům neposílali. Kdybychom ho nechali pro každého zastupitele vytisknout, přišla by jedna kopie na dvacet tisíc korun," vysvětlil Roman Tichovský a starosta Jaroslav Hlavnička k tomu poznamenal, že i město a jeho představitelé se mají a musejí chovat k obecním penězům s péčí řádného hospodáře.

Jenže opozice se s takovým argumentem neztotožňuje.

Celý článek najdete v tištěné podobě Benešovského deníku s datem 28. září 2015.