V sobotu 13. června se v 15 hodin konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov slavnostní vítání nových občánků. Starosta obce Josef Vašák přivítal tři děvčátka a jedńoho chlapce.