Jenže v případě, že by radnice otálela s touto akcí, ve Voticích by se na další roky zastavil vývoj. Město by v současných cenách na stavbu nemělo a na parcelách určených ke stavění by rostla jen lebeda.

„Bez možnosti připojení na čističku by nebylo možné vůbec stavět nové domy ani vyvíjet nové komerční aktivity,“ upozornil starosta města Jiří Slavík.

„Také proto jsem velmi rád, že se podařilo akci vysoutěžit ještě před významným zdražováním materiálu a práce,“ dodal krátce před slavnostním přestřižením pásky inovovaného zařízení.

Tím byl na samém konci velkých prázdnin symbolicky zakončen celý projekt.

Díky celkové rekonstrukci zařízení na čištění odpadních vod se tak na čističku z původní kapacity 5 500 obyvatel zvýšila na 9 950 obyvatel.

„Čistírna už několik týdnů ve zkušebním provozu běžela a tento režim ji čeká i další rok,“ uvedl starosta s tím, že teprve potom, po vyhodnocení činnosti čeká zařízení řádná kolaudace.

Výměna technologie

Na votické ČOVce došlo především k výměně celé technologie. „Nová je například i dešťová zdrž, do níž budou odpadní vodu navážet fekální vozy z votických jednadvaceti městských částí. Dosud fekály lily odpadní vodu přímo do jímky,“ dodal Slavík.

Díky zvýšení kapacity čističky mohou být na zařízení připojeny další dvě městské části Amerika a Beztahov. Projekt je už hotový a město žádá o dotační podporu.

Zhotovitelem bylo sdružení firem Čermák a Hrachovec a.s., T4Building s.r.o. a POHL a.s. Investorem projektu intenzifikace ČOV bylo město Votice s využitím evropské dotace i podpory z národních zdrojů.

Operační program Životní prostředí přinesl městu 30,8 milionu korun, Státní fond životního prostředí 22,9 milionu a Středočeský Infrastrukturní fond milion korun. Kombinované čerpání z těchto zdrojů umožnila městu výjimka Státního fondu životního prostředí, díky které se podařilo ufinancovat projekt v plném rozsahu.

„Čistírna se sestává z předčištění, dvojlinkové aktivační části v provedení denitrifikace a nitrifikace, dosazovací nádrže, dvojice kalojemů a odvodnění kalu,“ popsal zařízení Pavel Zika, dodavatel kompletní technologické části.

ČOV bude provozovat i nadále společnost Compag Votice. Jednatel firmy, v níž je zastoupené i město Martin Slavík zhodnotil přínos zařízení. „Jsem rád, že už čistírna funguje, protože v době přerušení provozu jsme museli využívat spolupráci s VHS Benešov,“ připomněl. „Původní čistírna už byla hodně špatná a držela jen díky našim lidem. Kdyby sem v té době přišel někdo nový, ani by zařízení neuměl spustit,“ dodal jednatel.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.