Nové LHO se týkají celkem 28 katastrálních území. Vlastníci lesních pozemků mají až do pátku 20. prosince právo na uplatnění písemné nebo ústní připomínky a požadavků na zpracování LHO včetně záměrů hospodářských opatření, a to u Městského úřadu Votice. Připomínky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat také jeho odborný lesní hospodář.

Po zpracování LHO státní správa vyrozumí vlastníky lesů. Pro ty, kteří mají do tří hektarů lesa se stane závazná a nepřekročitelný výše těžeb. Pro vlastníky nad tři hektary se pak stává závaznou celková výše těžeb a při obnově lesa pak také stanovený podíl výsadby melioračních a zpevňujících dřevin.