Votická školní družina dosud využívá třídy, které na sebe nenavazují. Jedna má vstup z hlavní chodby, druhá je u tělocvičny. Vzhledem ke svažitému terénu, na němž je areál školy situován, je právě tato třída pod úrovní země.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

„I přes rekonstrukce tam jsou trvalé problémy s vlhkostí zdiva a plísněmi a pro školní družinu je tento prostor zcela nevyhovující,“ upozornila ředitelka. Rovněž doplnila, že čtyři oddělení družiny jsou umístěny v kmenových učebnách, kde se dopoledne učí. „I tyto prostory jsou pro družinu nevhodné a kvůli hygienickým limitům jsme museli navíc snížit kapacitu o patnáct dětí,“ podotkla.

V nástavbě mají vzniknout tři kmenové třídy a kabinety. Tím se zvýší kapacita družiny a uvolní se i místo pro školní klub obsazený pracovnou robotiky.

Nástavbě za 17 milionů má ze 70 procent pomoci dotace. „Opravdu moc doufám, že budeme navzdory velkému počtu žadatelů v této dotaci úspěšní. Prostory pro družinu již opravdu potřebujeme,“ dodala ředitelka.