„Ve všech částech naší obce připomíná padlé pomník či pamětní deska, pouze ve Vlkovci ne," řekl v úvodu piety Martin Kůrka z Obecního úřadu Chocerady.

Akce se kromě velkého množství místních občanů zúčasnil i nejvyšší představitel římskokatolické církve v Česku, kardinál Dominik Duka.

„Ať vaši drazí zesnulí odpočívají ve věčném pokoji, ať požehnání Všemohoucího spočine na váš, na vaší obci, na vašich domovech, na vašich rodinách," pronesl krátkou modlitbu kardinál.

Při vzpomínce na osm vlkovských mužů padlých ve vojenských uniformách nechyběli ani vojáci z nedalekého Komorního Hrádku s ředitelem tamní Agentury plánování a rozvoje lidských zdrojů Ministerstva obrany ČR, plukovníkem Pavlem Vobůrkou.