„Rozpočet byl sestaven tak, abychom splnili své zákonné zřizovatelské smluvní a jiné povinnosti, dále zvelebovali a modernizovali městskou infrastrukturu a smysluplně investovali," uvedl vlašimský starosta Luděk Jeništa s tím, že přijetí rozpočtu města teď umožňuje využití známého zůstatku z předchozího roku, což by v prosinci nebylo možné.

Rozpočet je koncipován jako schodkový s rozdílem mezi příjmy a výdaji zhruba pětapadesát milionů korun. Rozpočtové provizorium znamená, že město mohlo v lednu a únoru čerpat výdaje maximálně do výše jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu pro letošní rok, to znamená dvou set šedesáti milionů korun.

Největší výdajovou položkou, která tvoří téměř třetinu rozpočtu, jsou náklady na místní správu a samosprávu. Za tu město utratí letos necelých pětaosmdesát milionů.

Na výdaje spojené s bytovým a nebytovým hospodářstvím vydá vlašimská radnice letos 20 milionů korun.

Na financování předškolního a základního vzdělávání počítá rozpočet s částkou 13,5 milionu korun a stejné peníze půjdou i do oblasti kultury.

„Letos chceme na Základní škole Vorlina rekonstruovat sociální zařízení zhruba za dva miliony korun. Budou také pokračovat opravy podlah na Základní škole Sídliště, plánujeme tam zrušení pletivových šaten, které by měly nahradit šatnové skříňky," uvedl některé z investic do oblasti školství dlouholetý vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Vedení vlašimské radnice pokračuje v jednání s podnikateli a bydlícími v Komenského ulici, aby tu mohla začít slibovaná rekonstrukce silnice a chodníků. Ty jsou ve špatném technickém stavu a město mělo v plánu ulici zgruntu opravit už v minulém roce. Na základě připomínek však muselo dojít k některým změnám v projektu.

Pokračovat by mělo také zateplení pláště budovy polikliniky, i to bylo plánováno na minulé rok. Radnice však byla nucena vypovědět smlouvu firmě, která práci započala, ale nedokončila.

„Na tuto akci máme už vysoutěženou novou firmu a v rozpočtu je na ní vyčleněno sedm milionů korun," řekl Luděk Jeništa s tím, že práce na zateplení polikliniky mají začít hned na jaře, jakmile to počasí dovolí.

KAREL CHLUMEC