V Benešově i Voticích nové strážníky uvítají. Ideální stav strážníků v benešovské městské policii je 23 členů, nyní jich mají jen dvacet. Ve Voticích aktuálně vykonávají dva lidé pozici strážníka společně s velitelem městské policie. Nedostatek uchazečů zdůvodňují velitelé městské policie blízkostí hlavního města. Prahu vnímají jako konkurenta, který nabízí lepší plat i pracovní podmínky.

Také čtěte: Divoká prasata jsou agresivnější, přesto před člověkem raději utečou

Votický velitel městských strážníků Luboš Bindl si myslí, že Praha má možnost nabídnout více benefitů. „Nyní nabízejí například v některých městských částech Prahy sto tisícový náborový příspěvek. To si u nás opravdu nemůžeme dovolit. Jsem však přesvědčený, že dělat strážníka na území hlavního města je ještě náročnější, než dělat strážníka na malém městě," vyjádřil se k tématu Luboš Bindl.

Městská policie v Benešově dosud neměla problém sehnat nové strážníky. „Momentálně nám ale k plnému počtu chybí 3 strážnici," potvrdil velitel Městské policie Benešov Radek Stulík.

I přesto, že podle některých názorů je lepší dělat městského strážníka v hlavním městě, i na Benešovsku nabízejí zájemcům různé benefity. V Benešově mezi výhody zařazují jak zákonem stanovená práva jako je přestávka ve službě či mezi směnami, proplácení přesčasů a služeb o víkendech i v noci, náhradní volna za službu nad rámec, tak také benefity jako jsou stravenky, ošatné, fond kulturních a sociálních potřeb i případně možnost požádat o přidělení městského bytu. Samozřejmostí je v Benešově i všestranný výcvik, ochranné pomůcky a 25 dní dovolené za rok.

Jelikož votičtí strážníci jsou z logiky věci zaměstnanci také městského úřadu, tak vedle tabulkového platů se na ně vztahují i výhody, které jsou na městském úřadě dané kolektivní smlouvou. „Jedná se například o 25 dní dovolené, příspěvek na rekreaci i příspěvek na stravování. Na městského strážníka se ale nevztahují žádné výslužné renty jako tomu je u příslušníků Policie ČR. I to vidím jako zádrhel v hledání nových pracovníků," upřesnil velitel Luboš Bindl.

Jednou za tři roky prověrky

U každého uchazeče o služební poměr u městské policie se prověřuje jeho psychologický stav, zdravotní způsobilost a fyzická zdatnost. Uchazeč musí dále splňovat standartní podmínky jako mít občanství České republiky, být starší osmnácti let a být bezúhonný. Při přijímacím řízení je také požadováno minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou. Samotný přijímací proces se skládá s ústního pohovoru, pak přijde na řadu lékař, psycholog a následně se prověřuje fyzická zdatnost strážníka i jeho vztah k sebeobraně. „Také nás velmi zajímá důvod, proč se k nám uchazeč přihlásil a co vlastně od svého budoucího povolání očekává. Pokud uchazeč postoupí až do této fáze, čeká jej klasické výběrového řízení. Obrovskou výhodou je pro případného uchazeče třeba služba u policie či v jiném bezpečnostním sboru. V naší služebně v Benešově slouží zrovna 4 bývalí policisté, nicméně i uchazeč z civilu má u nás šanci. Důležitá je chuť do práce a kolektivní duch," uvedl Radek Stulík z Benešova.

Jestliže městská policie uchazeče přijme do svých řad neznamená to, že má policista klid od dalšího prověřování jeho znalostí. V Benešově vykonává strážník klasicky zkoušky periodicky jedenkrát za 3 roky. Město Benešov mu poskytuje všestrannou podporu vysláním a uhrazením přípravného soustředění ve středisku.

Ve Voticích každý strážník nejméně jedenkrát za tři roky také prokazuje své znalosti před zkušební komisí Ministerstva vnitra. „Zkouška se skládá z písemné a ústní části, kde prokazuje své znalosti z oblasti přestupkového, trestního a správního práva. Každé takové zkoušce předchází přípravný kurz, který strážníky informuje o novinkách a novelizacích v příslušných právních odvětvích. V případě neúspěchu má strážník možnost opravných zkoušek," podotkl velitel votických městských strážníků. Pokud však účastník zkoušky neuspěje ani v opravném termínu, je ohrožené jeho pracovní zařazení, jelikož mít složené zkoušky je podmínka k výkonu strážníka. V případě neúspěchu může dojít k ukončení pracovního poměru.

Asistenti prevence

Jako strážníci vypadají, ale skutečné pravomoce nemají. To jsou asistenti prevence kriminality, kteří v řadách městských strážníků jsou zaměstnaní v Benešově i ve Vlašimi.

Velitel vlašimských městských strážníků Václav Fejtek se vyjádřil ke dvěma novým asistentům prevence, kteří začali s policií spolupracovat nedávno, na konci minulého roku. Podle něj asistenti velice pomáhají městským strážníkům, ale v žádném případě nemají stejné kompetence. „Pracují zejména v bezpečnosti dopravy u škol. V ranních hodinách se snaží korigovat dopravu tak, aby se školákům po cestě do školy nic nestalo," řekl Václav Fejtek s tím, že k dispozici asistenti mají telefonní mobil a fotoaparát.

Přes den dostávají asistenti kriminality různé úkoly od velitele městských strážníků. Především se ale jedná o dohlížení na dopravu. Hlídají třeba parkování vozidel. Během své služby mohou události ve městě dokumentovat a následně přivolat městskou či státní policii. „V rámci Bezpečného města Vlašim jsme po dohodě s úřadem práce oslovili dva asistenty prevence kriminality. Ty jsou u městské policie zaměstnaní od konce minulého roku a od úřadu jsme na ně dostali finanční příspěvek," dodal starosta.

Pět preventistů kriminality mají i v Benešově, kde slouží asistenti obdobně jako občanská hlídka. Jejich úkolem je v rámci svých možností upozorňovat občany na porušování norem a domlouvat jim. V případě závažnějších deliktů, zejména trestných činů, pak přivolají strážníky či policisty.

Nepřehlédněte: Obrana nakoupí ve Vlašimi munici za tři miliardy korun

Ve Voticích asistenty prevence kriminality nemají. Nahrazují je ale tak zvanou Pracovní skupinu Prevence kriminality, která je složena z členů, kteří mají s prevencí kriminality co dočinění. „Jedná se o strážníky městské policie, zástupce státní Policie, zástupce základních škol, přestupkové komise, sociálního odboru, občanských sdružení, spolků, záchranné služby a hasičů. Pracovní skupina se pravidelně několikrát do roka setkává a řeší problematiku prevence kriminality," dodal velitel strážníku ve Voticích. Tato Pracovní skupina organizuje také různé přednášky, semináře a akce pro školy i širokou veřejnost.

POLICIE ČR v Benešově

Státní policie, která má zastoupení na Benešovsku, také vnímá blízkost hlavního města jako problém.
„Velikou roli hraje fakt, že hlavní město Praha je nedaleko Benešovu. S tím souvisí dobrá dostupnost do Prahy i vyšší výdělky v hlavním městě," uvedla pracovnice oddělení a tisku Veronika Čermáková z Krajského ředitelství Policie ČR. Podle ní je na trhu práce v současné době veliká konkurence, proto uchazečů o policejní práci není tolik. Každopádně nové zájemce o práci u policie v Benešově přivítají.

Při zájmu o práci mezi státními policisty se u každého uchazeče o služební poměr prověřuji obdobné záležitosti jako u městských strážníků. Klasicky záleží na psychice, zdatnosti i zdraví. Případný člen policejního sboru také nesmí být členem politických stranách nebo politických hnutích nebo nesmí vykonávat živnostenské či jiné výdělečné činnosti. „Výhodou pro uchazeče je jistě jejich dobrá fyzická zdatnost, psychická odolnost a vyzrálost, vysokoškolské vzdělání a dobrý zdravotní stav," doplnila Veronika Čermáková.

Mezi výhody. které Policie České republiky nabízí, lze zařadit příspěvek na penzijní a životní připojištění či příspěvek na kulturní akce z fondu kulturních a sociálních potřeb. Policisté mají také nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce, což je o jeden týden více než v jiných profesích. Policistům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytují tělesné rehabilitační aktivity a výsluhový příspěvek.

Po zařazení do řad státní policie se policista pravidelně účastní tělesné taktické přípravy a střeleb. Každý rok musí splnit střelecké prověrky a zpravidla jednou za 2 roky probíhá ověřování fyzické a zdravotní způsobilosti policistů.

Městští strážníci

Město Aktuální počet Ideální stav Počet asistentů
Benešov 20 23 5
Votice 3 8 nemají
Vlašim 6 6 2

Státní policisté

Celkem státních policistů v okrese Benešov Benešov Vlašim vč. stanice Čehtice Votice
147 33 32 16