Ve čtrnáctidenních intervalech vizuálně kontrolují průhlednost, výskyt vodního květu, sinic, chlorofylu-a a provádí mikroskopický obraz vzorků. Každý měsíc pak navíc k uvedeným ukazatelům kvality vody zjišťují mikrobiologickým rozborem ještě přítomnost koliformních bakterií, které jsou hlavním signálem fekálního znečistění a mohu způsobit průjmy, zvracení a celkovou nevolnost.

Kde krajští hygienici nedoporučují koupání kvůli zvýšenému výskytu sinic je například vodní nádrž Orlík – Popelíky. To v Trhovkách a Podskalí označují vodu pro vysoký obsah těchto mikroskopických organismů podobných řasám dokonce jako vodu nevhodnou ke koupání. Naopak vodní nádrž Slapy – Županice či Živohošť má vodu naprosto v pořádku.

Ve výčtu pak schází ještě VN Orlík – Lavičky, kde jsou zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody.

Jednu kontrolu mají přírodní koupaliště, která využívají lidé k rekreaci už za sebou. Další plánují hygienici právě na dnešní den, kdy se rozbory zaměří i na již zmiňovanou přítomnost Escherichia coli a střevních enterokoků.

Sinice a řasy

Sinice a řasy mohou vyvolat řadu problémů. Zhruba 75 procent vodních květů v sobě zahrnuje přinejmenším jeden extrémně jedovatý toxin. U sladkovodních sinic se nejčastěji jedná o mikrocystiny.

Dermatologové připouští, že aby se tyto toxiny projevily v té nejhorší možné variantě, muselo by se jednat o extrémně znečištěnou vodu a člověk by v ní musel setrvat velmi dlouhou dobu. Nicméně i pouhé alergické reakce jako je vyrážka, zarudlé oči či rýma mohou způsobit zbytečné nepříjemnosti.

„Střevní a žaludeční potíže, bolesti hlavy už značí lehčí otravu. Vážnější jaterní problémy pak skutečně velký problém, který je nutné okamžitě řešit s odborníky," shodují se odborníci.

Kdo by se v žádném případě neměl ve vodě znečištěné sinicemi koupat, jsou děti a těhotné ženy. Pro ně je nebezpečí mnohem intenzivnější.

Escherichia coli

Nebezpečné je i koupání v přírodních vodách, které jsou znečištěny fekáliemi nebo hnojem z obhospodařovaných ploch. V takovém případě hrozí lidem onemocnění způsobované bakterií Escherichia coli.

Ta může způsobit například zánět močových cest, v případě, že má člověk na těle nějakou ránu, může dojít k její infekci a následnému hnisání. Při požití kontaminované vody bakterií Escherichia coli člověk trpí vodnatými průjmy, které mohou u novorozenců, kvůli vysokému stupni dehydratace vést až k následné smrti.

Intestinální enterokoky
Slouží jako indikátor bakteriálního znečištění fekálního původu. Při zvýšeném nálezu existuje zvýšená pravděpodobnost žaludečních a střevních problémů.
Escherichia coli
Slouží jako indikátor bakteriálního znečištění fekálního původu. Při zvýšeném nálezu existuje zvýšená pravděpodobnost žaludečních a střevních problémů.
Průhlednost
Průhlednost je hloubka, ve které je ještě vidět spouštěná Secchiho deska (bílá nebo s bílými a černými kvadranty). Snížení průhlednosti může být způsobeno buď rozvojem fytoplanktonu, nebo přítomností anorganických částic. Jedná se o doplňkový ukazatel a přímá zdravotní rizika nejsou. Ve vodách se sníženou průhledností je ovšem značně ztížena záchrana tonoucích. Snížení průhlednosti je však vždy estetickou závadou.
Znečištění odpady
Za znečištění odpady se považují produkty lidské činnosti například zbytky dehtu, sklo, plasty, guma, prkna a další odpad.
Přírodní znečistění
Za přírodní znečištění se považují například zbytky suchozemských rostlin a makroskopické vodní organismy nebo jejich zbytky. Živé vyšší vodní rostliny přirozeně rostoucí na části přírodního koupaliště nejsou považovány za znečištění.
Chlorofyl-a
Ve vodě přítomné řasy a sinice obsahují chlorofyl-a, který potřebují k fotosyntéze. Jeho stanovení ve vodě slouží jako míra přítomnosti řas a sinic.
Mikroskopický obraz
Podává informaci o druzích přítomných řas, sinic a drobných živočichů, jakož i informaci o neživých částicích rozptýlených ve vodě.
Sinice
Sinice obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Sinice také mohou produkovat různé toxiny. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy. Od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy.
Vodní květ
Některé sinice mají schopnost vystoupat ke hladině a hromadit se zde v podobě zelené kaše nebo drobných, až několik milimetrů velkých částeček. Takovému nahromadění sinic u hladiny se říká vodní květ sinic. ⋌Zdroj: Krajská hygienická stanice