Porota zvolila dvanáct stromů, které postupují do celostátní ankety Strom roku 2009 a jeden z nich vyrostl právě v našem kraji.

Středočeský kraj měl v anketě letos celkem tři zástupce, ale mezi finalisty se probojoval pouze jeden a to dub, který se nachází v Postupicích.

Skoro dvě stě let starý strom do soutěže nominoval Český svaz ochránců přírody Vlašim spolu s žáky postupické základní školy a místními obyvateli. Strom se nachází nedaleko kapličky v osadě Lhota Veselka a je cílem návštěv zdejších občanů i turistů.

Další strom, který porotu zaujal v našem kraji je Svatováclavský dub ve Stachově, který podle pověsti zasadila sama svatá Ludmila.

„V letošním roce jsme obdrželi celkem 65 nominací jednotlivců, obcí, škol, firem či občanských sdružení. Většinou to byly pečlivě zpracované návrhy, do kterých se s nadšením zapojilo velké množství lidí. Některé stromy poukazují na úzké sepětí s dlouholetou historií obce či města, jiné jsou vyjádřením odporu proti znečišťování životního prostředí. Rozhodování poroty tedy rozhodně nebylo lehké,“ uvedla Adéla Badáňová koordinátorka ankety Strom roku, Nadace Partnerství.

Kromě finalistů vybrala porota také čtyři stromy, které získaly titul Strom hrdina. Anketu Strom života roku 2009 vyhlašuje program Strom života, Nadace partnerství a Ministerstvo životního prostředí.

„O vítězi celorepublikové ankety rozhodne sama veřejnost prostřednictvím SMS zpráv. Vybrané peníze poputují do veřejné sbírky a budou přerozdělené na výsadby stromů a pokácených alejí,“ řekla Adéla Badáňová z Nadace Partnerství.