Médii se koncem října letošního roku rozšířila zpráva o tom, že někteří prodejci kaprů před Vánocemi odmítnou zvíře zabít. Mělo to být z důvodu absence způsobilosti k porážce jatečních zvířat na jatkách, tedy výučního listu nebo maturity v oboru. Podle Josefa Dubna, mluvčího Státní veterinární správy ČR, je ale informace zcela mylná.
„Zavádějící informaci zřejmě způsobilo nepochopení veterinární legislativy, která říká, že hospodářská zvířata, která se porážejí na jatkách, smí porážet jen osoba způsobilá, čímž se rozumí v oboru vyučená, poučená, proškolená. To však se netýká sezonního prodeje ryb na stáncích, tak jak je uskutečňován před Vánoci,“ vysvětluje.
Podmínky pro prodej i usmr〜cování ryb stanoví veterinární legislativa, zejména pak zákon na ochranu zvířat proti týrání. A právě to, jak jsou tato ustanovení plněna, každoročně
v ulicích kontrolují inspektoři krajských veterinárních správ. Zásadní povinností prodejce i toho, který ryby usmrcuje na přání zákazníka, je mít zdravotní průkaz a ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holínky a gumové rukavice). Nezbytné je i patřičné vybavení prodejního místa a dodržování ustanovení veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání.
„Samozřejmě budeme i letos pozorovat a kontrolovat, jestli je dodržován zákon na ochranu zvířat proti týrání a všechny podmínky pro prodej vánočních kaprů živých i porcovaných. Na Benešovsku jsme však problém zatím nikdy nezjistili. Možná je to i proto, že se tu o prodej ryb ve velkém zajímá společnost Líšno, jejíž zaměstnanci jsou zkušení a vědí, jak s nimi nakládat. Jednotliví prodejci se pak většinou zastaví na inspektorátech veterinární správy, kde získají potřebné informace a podmínky,“ uvedl ředitel Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj Zdeněk Císař. Že se kultura prodeje ryb i hygienická úroveň prodeje rok od roku lepší, potvrdil i Duben.

Pokud ale zákazníci zjistí nějaké pochybení, rozhodně by si to neměli nechat pro sebe. „Mohou se obrátit na inspektorát veterinární správy v Benešově a případ bude šetřen a řešen,“ přislíbil Císař.