Ani v jednom ze sídel vhodný jehličnan, který by pro vánoční dekoraci posloužil, v samém centru neroste. Proto se pověření pracovníci znovu vydají do lesa. Ale nejen do něj. Některé z vánočních stromů vhodných pro sváteční výzdobu, rostou i přímo v zabydleném území. To je také případ Benešova.

„Máme vytipované stromy ve třech lokalitách města, z nichž bychom jeden mohli získat. Který, o tom zatím rozhodnutí nepadlo,“ potvrdil Bohumil Rataj, ředitel Technických služeb Benešov, které každoročně strom zajišťují.

Samy ho nevozí. To pro město to dělá firma Sládek nákladním automobilem vybaveným dlouhou hydraulickou rukou. Komunální služby pak strom umístěný v centru Masarykova náměstí, zdobí.

Praktická i estetická kritéria

Smrk a dvě jedle nabídli městu sami jejich vlastníci. Stromy v jejich zahradách už jsou přerostlé a mohly by ohrožovat životy či zdraví nebo majetek. A za jejich kácení by vlastníci museli platit specialistům. „Kterému ze stromů dáme nakonec přednost, bude záviset na tom, zda bude místo, kde roste dostupné i pro nákladní auto, které pro něj pojede,“ vysvětlil Rataj.

Ale rostlina musí také splňovat estetická kritéria. Musí být dobře rostlá, tedy s rovným kmenem s pravidelně nasazenými větvemi. Nezbytnou podmínkou je také dostatečně hustý obrost jehličím. Záležet však bude i na výšce kmene. V Benešově může být maximálně 13 metrů.

I když pracovníci TS, kteří strom vybírají, dbají na jeho pohlednost, jednou, jak Bohuslav Rataj přiznal, se posouzení na místě kácení, tak úplně nepovedlo. „Když jsme strom usadili na náměstí do otvoru k tomu určenému, teprve tam jsme zjistili, že to není ono. Proto jsme ho vyměnili,“ dodal ředitel TS Benešov.

Čtyři stromy pro Vlašim

Vlašim nebude mít, už tradičně, vánoční strom jen jediný. Bude mít hned čtyři. „Umísťujeme je na Žižkově a Husově náměstí, další pak v Domašíně a Bolině,“ potvrdil starosta Vlašimi Luděk Jeništa.

Také ve městě pod Blaníkem, stromy městu nabízejí sami obyvatelé. Takové nabídky jsou v tuto chvíli jen tři. Pro čtvrtý jehličnan by město podle starosty dojelo, pokud neporoste ve městě, do obecního lesa. Tam zatím stromy, určené pouze jako vánoční výzdoba, nerostou.

„Ale už jsme o tom uvažovali,“ za vzpomínal Luděk Jeništa s tím, že město také zvažovalo vysazení živého stromu místo instalace stromu poraženého. „Nakonec jsme k tomu nepřistoupili, protože by stromek byl příliš malý a jeho růst do potřebné velikosti, by trval docela dlouho,“ dodal lídr vlašimské radnice.

Vysoko nastavená laťka

Ve Voticích vánoční stromy, které zdobí centrální Komenského náměstí, shání radnice prostřednictvím výzvy občanům. Už nyní se na ní přihlásilo několik vlastníků „nepohodlných“ dřevin. „Loni jsme měli opravdu moc hezký strom, myslím, že ho další budou překonávat těžko,“ posuzuje šance nových vánočních, zatím ještě rostoucích jehličnanů votický starosta, Jiří Slavík.

Strom postaví město před radnicí a kvůli obměně výzdoby, si některé světelné prvky dokonce zapůjčí. I ve Voticích se samozřejmě strom rozsvítí 2. prosince, během první adventní neděle. „Vždycky kvůli tomu uspořádáme na náměstí vánoční jarmark, na kterém si každý může koupit ozdoby vyrobené dětmi z votických škol,“ dodal starosta Jiří Slavík.