Jak snímek ukazuje, proschlý a jehličíprostý smrček už poslouží nejspíš jen jako palivo stejně, jako další stromky z Benešova a okolí. Například ale v Brně některé lépe zachovalé jehličnany přidávají ošetřovatelé v tamní ZOO k jídelníčku velbloudům. Výstavní síň ale ani nyní nezůstává prázdná. Na stěnách už visí rámy s fotografiemi expozice Benešov Press