„V případě, že se dokumenty s osobními údaji nacházely v nezalepené obálce a vypadlé pod poštovní schránkou, mohlo dojít k porušení zákona,” míní David Pavlát, mluvčí ÚOOÚ.

Úřad může v takovém případě udělit pokutu až pět milionů korun.

„U citlivých údajů, jako je například zdravotní stav, náboženské přesvědčení nebo rasový původ, může pokuta vyšplhat až do maximální výše deseti milionů korun,” dodal Pavlát a vyzval občany Krhanic, aby se se svými stížnostmi neváhali obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů, který se bude podnětem zabývat z hlediska zákona o ochraně osobních údajů a jemu svěřených kompetencí.